Juridische strijd tegen luchtverkeersleider Skeyes nog niet gestreden
Foto: Photo News

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel heeft zich onbevoegd verklaard in het kortgeding dat Brussels Airport, Brussels Airlines, Tui fly en Swissport hadden aangespannen tegen luchtverkeersleider Skeyes.

Dat vonniste de ondernemingsrechtbank dinsdag. De zaak wordt nu overgeheveld naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, klinkt het bij Brussels Airlines.

De luchthavenuitbater, de luchtvaartmaatschappijen en de bagageafhandelaar eisten een ononderbroken dienstverlening van Skeyes, op straffe van dwangsommen. De luchtverkeersleider wierp tegen dat dit een onmogelijke eis was, en dat de ondernemingsrechtbank niet eens bevoegd is.

De ondernemingsrechtbank volgde de redenering van Skeyes, dat stelde dat het geen onderneming is en dat de rechtbank van eerste aanleg dus bevoegd is. Volgens de ondernemingsrechtbank stelt Skeyes terecht dat het een publiekrechtelijk rechtspersoon is en geen goederen en diensten aanbiedt op een markt. Skeyes bekleedt een wettelijke monopoliepositie, en bijgevolg zijn er geen concurrerende activiteiten op een markt en bestaat er evenmin een markt. Om die reden is de ondernemingsrechtbank onbevoegd.

Volgens Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines, wordt de zaak nu automatisch overgeheveld naar de rechtbank van eerste aanleg, en is de juridische strijd dus niet gestreden. ‘Het is slechts een klein uitstel. Een andere rechter zal zich nu over de zaak moeten buigen. Het is wel nog wachten op een nieuwe pleitdatum.’ Tui fly beraadt zich nog over het vonnis, net als Brussels Airport.

Brussels Airport, Brussels Airlines, Tui fly en Swissport hekelen dat het luchtruim de voorbije maanden meermaals gedeeltelijk of volledig gesloten is geweest, met zware, ook financiële gevolgen voor luchthaven en maatschappijen. De eisers van het kortgeding, die de gerechtskosten ervan moeten betalen, willen vermijden dat het in de zomervakantie opnieuw tot sluitingen van het luchtruim zou komen.