Schenken zal nooit meer hetzelfde zijn
Foto: istock/gett

Sinds de hervorming van het erfrecht moeten schenkingen geïndexeerd worden bij uw overlijden. Wilt u dat liever niet? Leg dan voor 1 september 2019 een ‘verklaring van behoud’ af.

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Dat geeft u niet alleen meer vrijheid om uw erfenis te verdelen, maar wijzigt ook de manier waarop schenkingen meegeteld worden bij uw overlijden ...