De Lubbeekse deelgemeente Linden kampt volgens burgemeester Theo Francken (N-VA) met een kraaienplaag. In een Twitterbericht wijst hij erop dat ze ‘alles kaal vreten’. ‘Flauwekul’, reageert Vogelbescherming Vlaanderen.

Om de kraaienplaag in Linden en in het gehucht Sint-Bernard onder controle te krijgen, wil Theo Francken (N-VA) dat het jachtverbod op de vogels wordt opgeheven. Hij zal daarom een voorstel doen op het schepencollege van komende maandag, maar voor hij in actie komt, wil hij eerst nog overleggen met de Hubertusvereniging van jagers en de Lubbeekse Wildbeheersing. ‘Ik wil met hen bespreken welke opties er zijn om de vogelpopulatie weer onder controle te krijgen’, aldus Francken.

Francken geeft als argument dat de kraaien de biodiversiteit onder druk zetten omdat ze de nesten van andere vogels leeghalen. Daardoor zou ook de hazenpopulatie in de regio sterk uitgedund zijn. ‘Hazen weg, mussen weg, andere kleine vogels weg, zelfs de roofvogels vallen ze aan’, schrijft hij in een Twitterbericht.

Kauwen versus kraaien

Vogelbescherming Vlaanderen vindt dat argument ‘flauwekul’. Ze geven als tegenargument dat het hier niet gaat over kraaien, maar over kauwen. ‘Kauwen eten alles, gaande van insecten, tot afval en dode konijnen’, meldt Jan Rodts, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen.

Ter opfrissing van uw vogelkennis: kauwen hebben donkergrijze veren met een lichtgrijs achterhoofd. Ze hebben een korte, donkere snavel en zijn luidruchtig. Hun voeding bestaat volgens Natuurpunt uit insecten, karkassen en etensresten, maar daarnaast eten ze ook fruit, zaden, graden, muizen en eieren. ‘Ze zullen af en toe eieren uit vogelnesten halen, maar dat is zeker niet hun hoofdmaaltijd’, voegt Jan Rodts eraan toe. Kauwen broeden vooral in schouwen en op kerkzolders, maar zijn ook te vinden in loofbossen.

‘Zwarte kraaien zijn pikzwart en hebben een donkere, stompe snavel’, staat te lezen op de website van Natuurpunt. ‘Hun voeding bestaat uit ongewervelden, larven, vogeleieren, brood enzovoort. Ze zijn te vinden in open landschappen en bosgebieden, maar minder in steden.’

De achteruitgang van de populatie mussen en hazen zou, volgens Rodts, bovendien andere oorzaken hebben dan de kraaien of kauwen, zoals pesticiden. ‘In plaats van zo negatief te doen over deze vogels moet men het ook over hun nut hebben. Door dergelijke vogels is er ook een natuurlijke selectie, doordat ze bijvoorbeeld zieke konijnen doden’, voegt hij er nog aan toe.

Bescherming

Rodts betwijfelt of het Lubbeekse schepencollege zal ingaan op het voorstel van Francken. Zowel kraaien als kauwen vallen onder het Vlaamse Soortenbesluit. Dat stelt dat op deze vogels alleen gejaagd kan worden als ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, het luchtverkeer of andere wilde fauna en flora.

Een aanvraag tot de opheffing van het jachtverbod moet gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.