Is het nadelig voor mijn pensioen als ik terug ga werken voor een lager loon?
Themabeeld Foto: istock
In 2018 ben ik werkloos geworden op 60-jarige leeftijd. Zolang ik werkloos ben, bouw ik pensioenrechten op op basis van mijn vorige loon. Ik heb nu uitzicht op een nieuwe, halftijdse job. Zullen mijn pensioenrechten dan opgebouwd op basis van mijn nieuwe, halftijdse loon? (J.A.)

U kunt op uw beide oren slapen. Om werklozen niet te demotiveren om nieuw werk aan te nemen, werden er in juli 2000 een aantal maatregelen genomen. Gaat u na een periode van onvrijwillige werkloosheid ...