Banken moeten kapitaalbuffer van 1 miljard euro aanleggen
Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Foto: Photo News
De Nationale Bank verplicht banken voorzichtiger te zijn met risicovolle woonkredieten. Zoals aangekondigd, moeten ze het komende jaar extra geld opzijzetten.

De Nationale Bank (NBB) voegt de daad bij het woord. Zoals aangekondigd begin juni op een persconferentie, grijpt de toezichthouder preventief in om banken aan te zetten voorzichtiger te zijn met het toekennen van woonkredieten.

Lakse kredietvoorwaarden

Uit de cijfers blijkt namelijk dat de kredietmarkt in ons land aan het verhitten is. Met name op de markt voor hypothecaire kredieten, zouden veel banken de risico’s niet schuwen. Ze blijven volgens de Nationale Bank hypothecair krediet verstrekken tegen zeer lakse kredietvoorwaarden en vaak tegen rentetarieven en -marges die niet stroken met de onderliggende risico’s en hun kapitaalkosten.

De Nationale Bank verplicht de volledige Belgische banksector dan ook ‘uit voorzorg’ een extra spaarpotje van 1 miljard euro aan te leggen, als buffer voor als het minder goed gaat. En dat om te vermijden dat diezelfde banken in slechte tijden de geldkraan plots dicht draaien en de economie stilvalt.

Geen effect op prijzen

De maatregel werd bedacht door de Europese Centrale Bank na de zware financiële crisis van 2008. Het gaat om een zogeheten contracyclische buffer, één van de belangrijkste maatregelen waarover de Nationale Bank als toezichthouder beschikt om preventief tussenbeide te komen. Ze verplicht de banken uitdrukkelijk een extra spaarpotje aan te leggen in goede tijden, zodat ze later niet in problemen komen als de economische conjunctuur plots omslaat en steeds meer klanten hun woonkrediet niet meer (volledig) kunnen afbetalen.

De banken krijgen één jaar vanaf 1 juli 2020 om hun extra spaarpotje aan te leggen. Omdat het volgens de NBB op sectorniveau gaat om een relatief klein bedrag zou de maatregel ‘geen verstorende effecten mogen hebben op de prijszetting van de kredieten of op de beschikbaarheid ervan voor de Belgische economie.’

Ook Frankrijk, Luxemburg en Ierland

De maatregel kan bovendien ingetrokken worden in een periode van recessie, zodat de banken dan extra kredietverliezen kunnen opvangen. België is ook niet het eerste EU-land dat zo’n extra kapitaalbuffer oplegt aan de banksector. Frankrijk, Luxemburg en Ierland deden dat eerder al of hebben recent nog hun contracyclische buffer verhoogd.