Geneeskunde voor het Volk legt vete met Orde van Artsen bij
Foto: Photo News

Na een conflict van 40 jaar hebben De Orde van Artsen en Geneeskunde voor het Volk (GVHV) de strijdbijl begraven. De orde erkent dat artsen het recht hebben om gratis te werken, terwijl artsen van GVHV beloven om voortaan wel hun lidgeld aan de orde van Artsen te betalen.

Dat melden vertegenwoordigers van beide organisaties in een dubbelinterview in vakblad De Artsenkrant. ‘Dit akkoord is het resultaat van een jarenlange strijd voor ons model van sociale geneeskunde en voor een meer democratische gezondheidszorg waar de arts niet langer alle macht naar zich toetrekt, maar waar de belangen van de patiënt, de volksgezondheid en de maatschappij op de eerste plaats komen’, reageert Anne Delespaul, huisarts en woordvoerder van GVHV.

Volgens haar is de positie van de Orde veranderd: ‘Patiënt en algemeen welzijn kwamen centraler te staan en er is nu erkenning voor onze forfaitaire manier van werken naast de prestatiegeneeskunde. Daarop beslisten wij om ook de Orde tegemoet te komen en zullen we vanaf vandaag wel ons lidgeld betalen’, licht Delespaul toe. De Orde verbindt er zich toe alle vervolgingen van niet-betalers stop te zetten.

Nederlandstalig ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Artsen is verheugd dat GVHV opnieuw lidgeld betaalt. ‘GVHV levert op medisch vlak zeer goed werk. En ze zijn sociaal bewogen. Zo wordt de nieuwe code als het ware ter plekke ingevuld’, zegt hij in De Artsenkrant. ‘Beide partijen hebben water in de wijn gedaan en zijn naar elkaar toe gegroeid’.

Terugbetalingstarief

Het conflict met de Orde dateert van de beginjaren van GVHV. De allereerste dokters voor het volk werden geschorst door de Orde omdat ze in de praktijk aan gratis geneeskunde deden. Ze vroegen niet meer dan het terugbetalingstarief. Na de artsenstaking in de winter van 1979-1980 beslisten 300 artsen, waaronder die van GVHV, hun lidgeld aan de Orde niet langer te betalen, waarop de Orde reageerde met het sturen van deurwaarders.

Sinds de voorzitter van de provinciale raad van de Orde van Oost-Vlaanderen Michel Bafort, zich in 2014 excuseerde, verbeterden de onderlinge relaties. Kort daarna steunde de Orde het voorstel van GVHV om de prestatiegeneeskunde te vervangen door een vast artsensalaris voor alle artsen-specialisten. Vervolgens kwam een uitnodiging voor Geneeskunde voor het Volk om voorstellen in te dienen voor het herschrijven van de code voor medische deontologie. ‘In de nieuwe codex houdt de Orde rekening met onze voorstellen. Dat luidde een verandering in de organisatie in die we niet konden negeren’, zegt Delespaul.

Deontologie

Geneeskunde voor het Volk blijft wel kritisch. ‘De deontologische code beperkt zich nog te vaak tot “zorg over” en “bescherming van” de patiënten, in plaats van hun een eigen autonome plaats te geven zoals dat in de wet op patiëntenrechten beschreven staat’, luidt het.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in