Twegos brengt ‘perfect match’ in kaart
Het Twegos-team met Prof. Dr. Joeri Hofmans van VUB (vooraan), CTO Jeroen De Pelsmaeker (links), CEO Arend Van Itterbeek (midden achteraan) en medeoprichter Jurgen Noel. Foto: Jobat.be
Niet alleen tussen mensen, maar ook met een werkgever bestaat er zoiets als een (perfect) match. Samen met Jurgen Noel van Twegos, dat de bedrijfswaarden in kaart brengt bij werknemers en werkgevers, bekijken we het belang van de cultural fit. “Het is een van dé elementen die bepalen of mensen bij een werkgever blijven en er ook tot hun recht komen.”

1. Om te beginnen: bestaat er zoiets als een cultural fit?

Ja, want bij elke organisatie is er sowieso een company culture. Al komt die daarom niet overeen met de cultuur die bedrijven zelf vooropstellen. “De waarden die bij hen spreekwoordelijk aan de muur hangen, zijn soms eerder gewenste waarden die lang niet altijd stroken met de realiteit”, weet Jurgen Noel, medeoprichter van Twegos. “Maar bij grote organisaties gaat het eerder om subculturen. Afdelingen verschillen daar bijvoorbeeld meer van elkaar. Een fit met de directe omgeving en de manager zijn daar meer voorspelbaar.”

2. Merk je als medewerker een mismatch met de bedrijfs- of subcultuur? En hoe ga je ermee om?

Je voelt als medewerker wel of je in een organisatie past of niet. Al valt er moeilijk de vinger op te leggen. “Doorgaans zijn er twee mogelijke manieren om ermee om te gaan als je er niet in past. Ofwel verlaat je de organisatie. Ofwel leg je je erbij neer, al zal dat je prestaties en je betrokkenheid niet bevorderen. In beide gevallen zorgt zo’n mismatch toch voor een behoorlijke kost voor een organisatie, en vaak ook voor ongenoegen bij de betrokken medewerker zelf.”

3. Zijn er waarden die bepalen of iemand blijft of naar behoren presteert, en zo ja: welke zijn dat?

“Wij hebben op basis van academisch onderzoek alle waarden bepaald die ertoe doen. Uiteindelijk zagen we bij dertien professionele waarden correlaties met verloop en prestaties. “Onder die dertien waarden vinden we samenwerking (belang van teamwerk), conformiteit (geen conflicten), erkenning, zorg, zelfsturing, prestatiegerichtheid, zelfontplooiing en daadkracht, maar ook innovatie, diversiteit, voorspelbaarheid, duurzaamheid en integriteit.”

Het zijn de waarden die Twegos meet. “Die dertien waarden zijn allemaal even belangrijk”, aldus Jurgen. De fit met een bedrijf wordt bepaald door de mate waarin de waardenhiërarchie van kandidaat en bedrijf overeenstemmen. “Deze dertien zijn bovendien universeel”, benadrukt Noel. “Ze gelden zowel in Vlaanderen als in Wallonië, de VS en Japan. Al zal niet iedereen de waarden even belangrijk vinden. Dat wordt dan weer wel cultureel bepaald.”

4. Kunnen bedrijven uit dezelfde sector qua cultuur grondig verschillen?

Er is wel degelijk sprake van industrietendensen. “Bedrijven uit dezelfde industrie zullen meer gelijkenissen vertonen dan bedrijven uit twee totaal verschillende industrieën. Toch zijn er ook binnen een sector soms fundamentele verschillen. Een bankengroep als KBC verschilt qua cultuur bijvoorbeeld grondig van ING.”

5. Zijn waarden een belangrijker argument om ergens te (blijven) werken dan pakweg loon?

“De cultural fit is een van belangrijke elementen die bepalen of mensen bij een werkgever blijven en er ook qua prestaties tot hun recht komen. Maar er zijn natuurlijk ook andere elementen, zoals de hoogte van het loon en de afstand tot het werk. Algemeen kun je stellen dat waarden 35 tot 40 procent uitmaken van de fit van een individu met een bedrijf”, stelt Jurgen.

>

>

>

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in