Dit verandert op 1 juli: middenvakrijders zwaarder beboet, gratis eerste aanmaning voor waterfactuur en strengere regels voor wietverkoop
Foto: Photonews

Vanaf 1 juli 2019 treden opnieuw nieuwe regels in werking. Zo verdubbelt een boete voor middenvakrijden tot 116 euro, stad Brussel verbiedt nu al wegwerpplastic op openbare evenementen en pas op als je straks naar Parijs rijdt: de ruime omgeving van de stad wordt vanaf de zomer een lage-emissiezone. Een overzicht.

Rijden op pechstrook en middenvakrijden veel zwaarder beboet

De boete voor het onterecht op de pechstrook rijden verdriedubbelt. Vroeger werd dat bestraft met een onmiddellijke inning van 58 euro, vanaf 1 juli betaal je 174 euro. Ook wie niet onmiddellijk weer zo rechts mogelijk gaat rijden na een inhaalmanoeuvre, in het bijzonder op een autosnelweg, begaat voortaan een tweedegraadsovertreding die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro. Daarmee verdubbelt de boete voor middenvakrijden.

De politie kan vanaf juli ook gemakkelijker bepaalde verkeersovertredingen bestraffen: de lijst van overtredingen die met behulp van automatische apparaten - dus zonder fysieke aanwezigheid van een agent - kunnen worden vastgesteld, wordt uitgebreid. Voorbeeld: tegen de rijrichting rijden.

Uitrol digitale meter van start

Distributienetbeheerder Fluvius start vanaf 1 juli met de uitrol van de digitale energiemeter voor gas en elektriciteit. Eerst zijn de klanten met een budgetmeter, mensen met zonnepanelen en de nieuwbouw- en renovatiewoningen aan de beurt. Tegen 2034 moeten de oude Ferraris-meters definitief verleden tijd zijn.

De impact op de factuur blijft beperkt, maakt Fluvius zich sterk. De gemiddelde Vlaamse klant zal per jaar zowat 15 euro extra betalen voor elektriciteit en 12 euro voor aardgas.

Strengere regels voor verkoop legale wiet

De verkoop van legale wiet wordt aan banden gelegd. De online verkoop, en aankoop, van deze wiet wordt verboden. Daarnaast wordt ook de losse verkoop verboden: het product moet voorverpakt zijn en een takszegel hebben. Elke invoerder moet ook zijn product aanmelden, en daarbij meer gegevens bezorgen aan de autoriteiten.

Een andere nieuwe regel is dat er geen reclame gemaakt mag worden met een mogelijk positief effect op de gezondheid, omdat deze wiet CBD of cannabidiol zou bevatten. Als de wiet niet beantwoordt aan deze regels, dan kan het product in beslag genomen worden.

Mondhygiënist doet intrede in tandartspraktijk

Wie naar de tandarts gaat, kan voor bepaalde handelingen voortaan onder handen worden genomen door een mondhygiënist. Dat is een nieuw beroep, dat werd erkend door minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De eerste mondhygiënisten studeren dezer dagen af.

De mondhygiënisten zijn er om de tandartsen te ondersteunen. Zo kunnen de wachtlijsten mogelijk ingekort worden. Ze mogen bepaalde handelingen uitvoeren (in tegenstelling tot tandartsassistenten) zoals mondzorgadvies geven, tanden reinigen, tandsteen en hechtingen verwijderen of nog scans nemen van de tanden.

Nieuw statuut voor werklozen met ernstige beperking

Er wordt een nieuw statuut ingevoerd voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking, zoals bijvoorbeeld mensen met een autismestoornis. Binnen het nieuwe statuut zullen ze kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering, indien ze positief meewerken met de bemiddelingsdiensten in de zoektocht naar een passende job of opleiding.

Die werklozen - het gaat om een groep van zowat 5.000 mensen, zogeheten MMPP’s - vielen tot nu toe soms tussen twee stoelen: ze dreigden uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen.

Onmiddellijk uitkering voor zieke zelfstandigen

Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken omdat ze ziek zijn of een ongeval hadden, kunnen voortaan vanaf de eerste dag een uitkering krijgen.

Tot eind 2017 was er voor zelfstandigen een zogenaamde carenztermijn van een maand waarin ze geen uitkering konden krijgen voor arbeidsongeschiktheid. Dat had tot gevolg dat velen gewoon bleven doorwerken, hoewel ze daar eigenlijk niet toe in staat waren. Vanaf 1 juli wordt die termijn helemaal afgeschaft bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen. Dat betekent dat een zelfstandige die door ziekte of ongeval minstens een week buiten strijd is, vanaf de eerste dag een uitkering kan krijgen, zo bevestigt men ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De uitkering begint te lopen vanaf de vaststelling door een dokter via het ziektebriefje.

Stad Brussel verbiedt wegwerpplastic op evenementen in openbare ruimten

Vanaf 1 juli is wegwerpplastic dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, verboden op evenementen in de openbare ruimte in Brussel. Het schepencollege heeft een lijst opgesteld met objecten die niet meer toegelaten zullen zijn. Bakjes, bestek of rietjes zullen bijvoorbeeld niet meer verdeeld kunnen worden. Voor elk van die voorwerpen wordt ook een alternatief voorgesteld.

Het kentekenbewijs steekt in een nieuw jasje

Het kentekenbewijs voor voertuigen in België wordt op 1 juli aangepast. De kleuren en het formaat blijven behouden, maar enkele overbodige gegevens werden verwijderd. Het lettertype kan daardoor worden vergroot, wat tot een betere leesbaarheid moet leiden.

Opmerkelijk is dat de CO2-waarde van het voertuig niet langer vermeld wordt. ‘Het is namelijk zo dat er verschillende CO2-waarden bestaan voor hetzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC)’, verduidelijkt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Eerste aanmaning waterfactuur gratis

De eerste herinneringsbrief voor wie zijn waterfactuur nog niet betaalde, is voortaan gratis. Waterbedrijven mogen geen extra kost meer aanrekenen. De eerste aanmaning mag ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van na twee weken zoals tot nu het geval was.

De Watergroep, de grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen, rekende bijvoorbeeld 7,5 euro aan voor een eerste herinneringsbrief.

RTBF schrapt nachtelijke live-nieuwsbulletins op radio

De nieuwsbulletins op de radiozenders van de Franstalige omroep RTBF worden vanaf 1 juli ‘s nachts niet langer live de ether ingestuurd. Om 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur krijgt de luisteraar voortaan een vooraf opgenomen uitzending te horen.

Het laatste live-nieuwsbulletin is te horen om middernacht. En vanaf 5.00 uur ‘s ochtends wordt het nieuws weer geüpdatet en live ingelezen. Als er ‘s nachts groot nieuws is, kan de RTBF wel ingrijpen. Bij de Vlaamse omroep VRT verandert er niets, zegt woordvoerder Hans Van Goethem.

Meest vervuilende wagens niet meer welkom in Parijs

De ruime omgeving van Parijs is vanaf 1 juli een lage-emissiezone, waarin de meest vervuilende wagens niet langer welkom zijn. Dieselwagens die ouder zijn dan 18 jaar en wagens op benzine ouder dan 21 jaar, worden niet meer toegelaten in het gebied. De lage-emissiezone zal gelden in de 79 gemeenten in het gebied binnen de A86, die een lus vormt rond Parijs en grote steden in de buitenwijken van Parijs verbindt, zoals Versailles en Bobigny.

Hoewel de regeling al op 1 juli ingaat, zullen er pas vanaf 2021 bekeuringen worden uitgeschreven. Eerst komt er nog een sensibliseringsperiode waarin de gemeentelijke politiediensten de bestuurders zullen informeren.

Proximus doekt portaalsite Skynet.be op

Een groot merk uit de Belgische internetgeschiedenis verdwijnt op 1 juli van het web. Proximus doekt zijn portaalsite Skynet.be op, en vervangt hem door het tv-portaal Proximus Pickx. Proximus benadrukt wel dat de klanten met een e-mailadres van Skynet (@skynet.be) hun adres zullen kunnen houden. Er zal een mailbox-icoontje staan op de website proximuspickx.be om de inbox te bereiken.

Regels voor Inkomensgarantie voor Ouderen wat strenger

De regels voor een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, worden vanaf 1 juli strenger. IGO-trekkers moeten vanaf dan altijd op voorhand melden als ze meer dan 21 opeenvolgende dagen van huis zijn, maar binnen België blijven.

Met de nieuwe regel wil de overheid vermijden dat op zo’n moment een controle zou gebeuren op het thuisadres, wat zou kunnen leiden tot een onterechte schorsing. De controle zal nu uitgevoerd kunnen worden op de daadwerkelijke tijdelijke verblijfplaats.

Voorts wordt de controleprocedure eenvoudiger. Nu moet elke IGO-gerechtigde één keer per jaar naar het gemeentehuis met een ontvangen verblijfsbewijs. Voortaan zal de postbode bij de IGO-trekker aanbellen in opdracht van de pensioendienst. Pas na drie mislukte pogingen krijgt de betrokkene alsnog een brief in de bus waarmee hij binnen de vijf dagen naar het gemeentehuis moet.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig