woensdag 26 juni 2019 - dS Avond

Nederland

Slavenhandel, eind achttiende eeuw.  dea / g dagli orti

Nederlandse economie teerde meer op slavernij dan gedacht

Tijdens het zwaartepunt van de slavenhandel, eind achttiende eeuw, was slavernij bijna even belangrijk voor de Nederlandse economie als de haven van Rotterdam vandaag is.

De podcasts van
De Standaard