Meer moeders dan vaders nemen ouderschapsverlof tijdens vakantie
Foto: Pol De Wilde - Corelio

Met de start van de zomervakantie piekt ook het ouderschapsverlof. Zes op de duizend werknemers vragen dat aan, om een maand vakantie te hebben samen met hun kind(eren). In twee op de drie gevallen is het de moeder die thuisblijft. Dat berekende de hr-dienstverler Acerta.

Alleen mensen met kinderen tot 12 jaar kunnen ouderschapsverlof nemen. ‘Als je daarmee rekening houdt, dan is meer dan zes op duizend werknemers die een volledige maand van het werk afwezig blijven, best veel’, stelt Acerta.

Ouderschapsverlof wordt ook het vaakst aangevraagd door werknemers van 30 tot 49 jaar, de leeftijd waarop kan worden verwacht dat ze jonge, schoolgaande kinderen hebben.

Acerta verwacht dat het ouderschapsverlof de komende jaren mogelijk minder fors zal pieken tijdens de zomervakantie, maar meer verspreid zal zijn over de verschillende schoolvakanties. De regels werden immers versoepeld. Sinds begin juni kan je ouderschapsverlof voor kortere periodes aanvragen, indien je werkgever ermee akkoord gaat: bijvoorbeeld een week voltijds ouderschapsverlof of een maand halftijds.

De cijfers zijn gebaseerd op data uit 2018 bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector.