Leraars gaan speekseltesten uitvoeren: ‘Want het is niet altijd duidelijk of leerling drugs heeft gebruikt of niet’

Leraars in vijf middelbare scholen in Brasschaat zullen vanaf volgend schooljaar speekseltests afnemen van hun leerlingen. Dat is alleszins de bedoeling van hun directies. ‘We hebben dat juridisch laten napluizen en met de toestemming van de leerling kunnen we hen controleren op het gebruik van drugs.’

Vijf Brasschaatse directies hebben netoverschrijdend samengezeten om de drugproblematiek in hun scholen op te lossen. ‘Een van de dingen die ter sprake kwamen, was het invoeren van speekseltests’, zegt ...