Verzet tegen hoogspanning neemt toe: ook Roeselare geeft negatief advies
Foto: Jimmy Kets

Roeselare is geen voorstander van de nieuwe bovengrondse hoogspanningsleidingen in het kader van het Ventilus-project. Dat staat in een formeel advies dat het schepencollege heeft geformuleerd aan het Vlaams gewest. De stad zou liever ondergrondse lijnen zien.

Het Ventilus-project wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen.

Om deze stroom naar het binnenland te leiden moet doorheen de provincie een nieuwe hoogspanningslijn worden aangelegd. Hierbij zullen bestaande leidingen worden opgewaardeerd in combinatie met de aanleg van nieuwe leidingen.

Tegen die nieuwe leidingen kwam al heel wat protest, nu ook van Roeselare. De stad verzet zich vooral tegen bijkomende bovengrondse hoogspanningslijnen op Roeselaars grondgebied. Maar Roeselare wil ook de bestaande lijn Beveren-Pittem ondergronds brengen. Die ingreep zien zij perfect combineerbaar met de mogelijke heraanleg van de Ardooisesteenweg en dit in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid.

Op 25 april ontving de stad van de Vlaamse regering de startnota omtrent het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’. Tot 27 juni kunnen steden en gemeenten een advies overmaken aan het departement Omgeving. Eerder bracht ook provincie West-Vlaanderen een advies uit.