Kris Peeters neemt ontslag en kiest voor Europa
Foto: isopix
Kris Peeters (CD&V) neemt ontslag uit de federale regering en gaat zetelen in het Europees Parlement. Koen Geens wordt in zijn plaats vicepremier in de regering van lopende zaken.

De kogel is door de kerk. Kris Peeters verlaat de regering-Michel en gaat zetelen in het Europees Parlement. Hij heeft vandaag zijn ontslag aangeboden als vice-premier.

Daarnaast had Peeters ook de bevoegdheden Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Peeters was bij de Europese verkiezingen lijsttrekker voor zijn partij CD&V. Hij kreeg een kwart miljoen stemmen. Alleen Geert Bourgeois (N-VA) en Guy Verhofstadt (Open VLD) deden het beter in Vlaanderen.

Toch heeft hij lang gewacht om duidelijkheid te scheppen over zijn overstap naar het Europees Parlement. Langer wachten kon haast niet meer.

De Kamer keurt donderdag de geloofsbrieven goed van de Belgen die verkozen zijn voor het Europees Parlement. Ze gaat dan onder meer na of er geen onverenigbaarheden zijn. Een ­Europees Parlementslid mag op het moment van de installatie van het Parlement – op 2 juli – niet ­tegelijk nationaal minister zijn. De Europese regels schrijven ­bovendien voor dat ‘zij zo mogelijk niet later dan zes dagen vóór de eerste vergadering’ verklaren dat er geen onverenigbaarheden zijn.

Dat Peeters voor Europa kiest, is op zich geen verrassing. Maar hij heeft dus wel lange tijd onduidelijkheid laten bestaan. De bevestiging, ook bij de partijtop, blijft hangen bij het zinnetje dat ‘Peeters alle voor­bereidingen treft voor zijn ­intrede in het Europees Parlement’.

Zo is bijvoorbeeld al vast­gelegd dat hij er zal ­zetelen in de commissies Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en Justitie en ­Binnenlandse Zaken (LIBE). Onder die laatste valt ook het asiel­beleid.

Dat laatste schrijft Kris Peeters vandaag ook op Twitter. 'Ik wil samen met de collega's binnen het Europees Parlement werken aan een Europa dat écht het verschil maakt voor mensen. Ik zal mij toespitsen op de interne markt en op asiel en migratie.'

Vervangen?

Over de eventuele vervanging van Peeters in de ontslagnemende regering-Michel is nog geen duidelijkheid. De federale ­regering moet paritair samen­gesteld zijn. Er moeten dus – de premier niet meegerekend – evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen zetelen. Als Peeters wegvalt, is dat evenwicht verstoord. Bij CD&V valt te horen dat de zaak zich mogelijk vanzelf oplost, als Didier Reynders (MR) woensdag verkozen wordt tot nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Als Reynders voorlopig in de federale regering blijft zetelen, zal CD&V Peeters toch nog moeten vervangen. Dat zou morgen/woensdag gebeuren.

Veel eer valt er niet meer te rapen als minister in een ontslagnemende regering die nog maar 38 van de 150 zetels in de Kamer vertegenwoordigt.

Charles Michel wuift hem uit

Eerste minister Charles Michel bedankt Peeters op Twitter: 'Je was een compagnon de route en een uitstekende collega. Je expertise is een meerwaarde voor het Europees Parlement. Je hebt met veel overtuiging essentiële hervormingen doorgevoerd voor onze economie en sociale cohesie en ik wil je daarvoor van harte bedanken!'

Geert Bourgeois

Ook Geert Bourgeois zal trouwens weldra moeten worden vervangen als Vlaams minister-president omdat hij naar Europa trekt. Allicht volgt zijn partijgenote Homans hem op. Zeker is dat evenwel nog niet.