Geert Versnick krijgt titel van ereschepen in Gent, maar is boos en triest
De Open VLD-politicus had zelf een aanvraag ingediend om ereschepen van Gent te worden. Foto: BELGA

Geert Versnick (Open VLD) mag zich ereschepen van de Stad Gent noemen. Maar de titel werd niet zomaar goedgekeurd in de gemeenteraad: de oppositiepartijen stemden tegen en behalve Open VLD maakten alle coalitiepartners een statement door één raadslid zich te laten onthouden. Versnick is daarom wat boos en triest, zegt hij

Geert Versnick zelf noemde vanmorgen op Radio 1 zijn eretitel 'een automatisme als je een bepaalde periode een openbaar ambt hebt ingevuld'. Ook al heeft hij de eretitel zelf moeten aanvragen. 'Concreet betekent het helemaal niets en er is geen geldelijke verloning. De eretitel is gewoon een verwijzing naar een functie die je ooit hebt uitgeoefend.'

Maar zo vlot ging de toekenning gisteravond niet.

Wie ereschepen wil worden moet volgens het reglement aan twee voorwaarden voldoen: je moet je ambt langdurig (10 jaar) hebben vervuld. En eervol. Vooral met dat laatste hadden de oppositiepartijen het maandag in de gemeenteraad  moeilijk.

Ze gunnen Versnick de eretitel niet. N-VA vroeg het punt uit te stellen. Anneleen Van Bossuyt: ‘We willen dat het reglement wordt aangepast. De deontologische raad moet ook hierover advies geven tegenover de gemeenteraad.’ Felst van leer trok Tom De Meester (PVDA). ‘Het was uw voorzitter, Gwendolyn Rutten, die het nodig vond dat Versnick voortijdig stopte met politiek. Want integriteit is belangrijk, zei ze. En ze voegde eraan toe dat ze de beslissing zelf had genomen had hij ze niet genomen.’ Tot de burgemeester: ‘Geert Versnick vraagt hier om eerherstel. Daar gaat deze aanvraag over. Hij doet deze aanvraag, beseffend dat hij zijn eigen partij daarmee beschadigt.’ De Meester vroeg alle progressieve raadsleden ‘te stemmen in eer en geweten’.

‘De heer Versnick zal de titel nooit in eer en geweten kunnen dragen’

Zeer opmerkelijk was de tussenkomst van Tine De Moor, raadslid voor Groen. ‘Ik heb op Wikipedia opgezocht wat eer betekent. Dat is iets wat je niet vraagt, maar wat je krijgt.’ Bij ereraadsleden en ereschepenen is dat anders. ‘Volgens de letter van het reglement verdient Geert Versnick die titel. Maar we zien nu twee problemen met het reglement. Op dit moment kan iedereen die géén veroordelingen heeft opgelopen én genoeg jaren op de teller heeft als schepen of gemeenteraadslid zelf de titel mag aanvragen.’ Groen wil een nieuw reglement. ‘Laten we dit verzoek aangrijpen om snel werk te maken van een betere procedure.’ De partij liet Bert Misplon zich onthouden. ‘Met die symbolische onthouding tonen we onze gerede twijfels. We houden ons aan onze rol als raadsleden.’ En dus keurde Groen goed. ‘Maar laat het duidelijk zijn: ondanks de eretitel zal de heer Versnick voor ons en vele Gentenaars nooit in eer en geweten de titel kunnen dragen.’

Sven Taeldeman van de andere coalitiepartner SP.A merkte fijn op dat de gemeenteraadsleden ‘van elke aanvrager een eigen morele afweging mag verwachten’. Hij onthield zich als enige socialist, net als CD&V-fractieleider Stijn De Roo. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vatte het samen: ‘Iedereen vindt dus dat Versnick het niet verdient. Maar het zal toch worden goedgekeurd. Dat is pijnlijk.’

‘Niets onwettelijk gevonden’

De partij van Versnick wou, bij monde van fractieleidster Stephanie D’Hose, dat hij de titel gewoon krijgt en dat het reglement wordt toegepast. ‘Je bent pas schuldig als de schuld is bewezen. En dat is niet gebeurd. Alle klachten zijn onderzocht, er is niets onwettelijk gevonden.’

Dat laatste beklemtoonde Geert Versnick vanmorgen ook op Radio 1. Hij verwees naar de uitspraak van Francis Bacon, die stelde dat - als er maar genoeg met modder wordt gegooid- er altijd iets blijft hangen. 'Maar alle onderzoeken in de zaak-Optima of over mijn zogenaamde banden met de vastgoedsector, hebben steeds uitgewezen dat ik geen fouten heb gemaakt.'

Hij is dan ook 'boos en triest' over hoe de Gentse communisten (de PVDA/PTB) hem en zijn reputatie hebben beschadigd 'in de stijl van de oude communistische volkstribunalen'. Versnick stelde ook dat de bedenkingen die gisteren werden geformuleerd in de gemeenteraad kwamen van mensen die niet met hem hebben samengewerkt. 

Versnick was schepen van Openbare Werken in Gent van 2001 tot 2006 en daarna, tot 2012, OCMW-voorzitter en schepen van Intercommunales. Daarna werd hij Oost-Vlaams gedeputeerde, maar hij bleef gemeenteraadslid tot 2017.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig