Rechtbank legt Nyrstar een to-dolijst op
Foto: Bart Dewaele

De rechter eist dat de Belgische zinkgroep Nyrstar veel meer tekst en uitleg geeft bij de drastische reorganisatie dan het bedrijf zelf tot nu toe met tegenzin heeft verstrekt.

De ondernemingsrechtbank van Brussel gaat in op een eenzijdig verzoekschrift van een aantal aandeelhouders van Nyrstar. Die hadden vorige vrijdag aan de rechtbank gevraagd om de zinkgroep op te leggen om veel meer openheid aan de dag te leggen over de overheveling van de zinkfabrieken en mijnen van de Belgische NV Nyrstar naar een splinternieuwe Britse maatschappij waarvan de Nederlandse grondstoffenhandelaar Trafigura 98 procent eigenaar is. Het komt erop neer dat de bestaande aandeelhouders van Nyrstar zo goed als onteigend worden.

Nyrstar probeerde dit weekend nog het grote ongenoegen daarover af te zwakken. Door in te gaan op de vraag van de Belgische financiële toezichthouder FSMA om tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering, die morgen/dinsdag plaatsvindt, de behandeling van de jaarrekening 2018 af te voeren.

Maar het bleef stil over de andere vraag van de FSMA om een heleboel documenten over de drastische reorganisatie vrij te geven.

De ondernemingsrechtbank van Brussel beveelt Nyrstar nu aan om dat stante pede te doen. Het moet tijdens de algemene vergadering onder meer het verslag over de nazicht van de balansstructuur dat opgemaakt werd in oktober 2018 vrijgeven en verder ook de overeenkomst over de reorganisatie die dateert van half april van dit jaar. De rechter wil verder dat Nyrstar ook de boeken opent over de afspraken tot nu toe tussen Nyrstar en haar dochterbedrijven met Trafigura die een impact hadden op de financiële stromen tussen beiden.

Trafigura groeide de voorbije jaren niet enkel uit tot de grootste aandeelhouder van Nyrstar (26 procent) maar was tegelijk ook leverancier van grondstoffen en afnemer van de afgewerkte zinkproducten.

Ten slotte geeft de rechter aan dat de beslissing van Nyrstar om de bespreking en de beslissing van de jaarrekening uit te stellen niet ver genoeg gaat. De ondernemingsrechtbank wil dat ook de kwijting en de verloningspaketten van de bestuurders worden uitgesteld. Tot het wettelijk verslag van de bedrijfsrevisor voorhanden is. De bedrijfsrevisor heeft tot nog toe geweigerd dit verslag op te stellen.