Vreg zet regeling voor zonnepanelen op de helling
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS
De Vlaamse energieregulator stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen een decreet van het Vlaams Parlement. Voor de eigenaars verandert er minstens tot eind 2020 niks.

Voor de verkiezingen keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goed waarmee het een eind wou maken aan de aanslepende discussie over de digitale meter. De Vlaamse regering beloofde de eigenaars van zonnepanelen dat hun voordelige regeling met een terugdraaiende meter maximaal vijftien jaar zou kunnen blijven voortbestaan.

Maar technisch kreeg de Vlaamse regering die regeling niet rond. Een digitale meter draait niet terug, het effect ervan kan wel worden gesimuleerd, maar daar is de Vlaamse regering niet helemaal bevoegd voor. Ze kan wel het onderdeel elektriciteit in de stroomprijs virtueel laten terugdraaien, maar niet de distributiekosten. Dat is een bevoegdheid van de Vreg.

Het voorstel van decreet besliste toch om de volledige stroomprijs te laten terugdraaien, ook al is het Vlaams Parlement daarvoor niet bevoegd en had de Vreg gewaarschuwd dat de regeling een inbreuk was op zijn bevoegdheden.

Het gevolg liet zich raden. De Vreg dient nu een beroep tot vernietiging van het decreet in bij het Grondwettelijk Hof. Dat maakt dat er nieuwe onzekerheid kan ontstaan over het rendement van zonnepanelen, net wat de ontslagnemende Vlaamse regering wou vermijden. Om dat te vermijden, stemt de Vreg er tijdelijk mee in om de nettarieven mee terug te laten draaien, zoals het Vlaams Parlement had gevraagd.

Maar de Vreg blijft erbij dat eigenaars van zonnepanelen aangemoedigd moeten worden om hun energie zo veel mogelijk onmiddellijk te gebruiken en niet op het stroomnet te injecteren. Als eigenaars van zonnepanelen ermee instemmen om het voordeel van de terugdraaiende teller te laten vallen, hoeven ze ook geen prosumententarief meer te betalen, de belasting die daarop geldt.

Minister van Energie Lydia Peeters zegt ‘enorm ontgoocheld’ te zijn door het initiatief van de Vreg. Volgens haar zal de uitrol van de digitale meters zoals gepland beginnen op 1 juli.

Voor de eigenaars verandert er in afwachting van de beslissing van het Grondwettelijk Hof niks. De Vreg kiest immers voor een overgangsregeling, en voegt zich met andere woorden naar het decreet. 'Tot eind 2020 verandert er daardoor niks. Alles blijft bij het oude', klinkt het bij de Vreg. Prosumenten kunnen dus blijven kiezen voor het behoud van de terugdraaiende teller.