Vannacht was er voor de tweede keer deze maand een zeldzaam natuurfenomeen te zien boven Nederland en ons land: de lichtende nachtwolken. Hierboven kan u enkele knappe timelapses terugvinden van dat fenomeen.

Lichtende wolken zijn wolken die normaal niet zichtbaar zijn. Tussen eind mei en midden juli weerkaatsen ze echter het licht van de zon en zijn ze wel zichtbaar, legt weerman Frank Deboosere uit op zijn website. Het is niet de eerste keer deze maand: in de nacht van 12 op 13 juni was het prachtige weerfenomeen voor het eerst te zien. 

De wolken zijn vooral zichtbaar op een heel heldere nacht rond het begin van de astronomische zomer. De wolken bestaan uit minuscule ijsdeeltjes. De temperatuur bedraagt op die hoogte immers tussen -90 en -145 graden Celsius. Eén theorie zegt dat de ijsdeeltjes een stofkern van micrometeorieten of vulkanisch as hebben waarop waterdamp is vastgevroren. Het stof fungeert dan als condensatiekern. Volgens een andere theorie is er nu gewoon meer waterdamp in de hoge atmosfeerlagen aanwezig dan vroeger. Deze theorie zou verklaren waarom er nu meer lichtende nachtwolken worden waargenomen.

Lichtende nachtwolken hebben soms een schubachtige structuur of bestaan uit draderige golven die vrij snel van vorm veranderen. Op een hoogte van 80 km in de atmosfeer waait het immers stevig.