Koning pleit in Genève voor meer sociale rechtvaardigheid
Foto: Photo News

Koning Filip is donderdag in het Zwitserse Genève ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). ‘Het klassieke groeimodel heeft zijn grenzen bereikt en moet worden vervangen door iets radicaal nieuws.’

Koning Filip somde in Genève een reeks uitdagingen op: de toename van de ongelijkheid en het gevoel van onveiligheid dat hiermee gepaard gaat, de discriminatie van vrouwen, de migratiestromen, de heropleving van nationalistische en identitaire bewegingen, de crisis van het multilateralisme, de technologische revolutie en de klimaatverandering.

'Door de technologische veranderingen en de dringende noodzaak ons milieu te beschermen, zullen werkpatronen fundamenteel moeten evolueren', zei de koning. 'Het klassieke groeimodel heeft zijn grenzen bereikt en moet worden vervangen door iets radicaal nieuws.'

Door de digitalisering zal de inhoud van veel bestaande banen veranderen, aldus koning Filip. ‘De overgrote meerderheid van de werknemers zal zich moeten omscholen, een aanzienlijk aantal zal een volledig nieuwe richting moeten inslaan.’ Volgens de vorst vergen al die veranderingen ‘van onze landen een grote waakzaamheid, maar ook een bijzondere inventiviteit van de IAO. De sociale vooruitgang uit het verleden moet worden verdedigd tegenover de nieuwe economische logica.’

‘Sterk gehecht aan sociaal overleg’

De IAO is de oudste instelling in het stelsel van de Verenigde Naties. België is een van de 42 stichtende leden en heeft in de organisatie steeds een eersterangsrol gespeeld. ‘Precies 75 jaar geleden baseerde België zich op de waarden en verdragen van de IAO om het sociaal overleg en het tripartisme in te voeren. Tot op heden staat het tripartiete sociaal overleg centraal bij de arbeidsorganisatie in mijn land’, stelde de koning. ‘We zijn er bijzonder sterk aan gehecht.’

De vorst sprak zijn waardering uit ‘voor de onverdroten inspanningen die de IAO sinds haar oprichting een eeuw geleden heeft geleverd en voor de vooruitgang die daardoor overal ter wereld kon worden geboekt'. Daardoor is kinderarbeid aanzienlijk verminderd, hebben vrouwen toegang tot de arbeidsmarkt gekregen, zijn miljoenen werknemers aan armoede ontsnapt, is de arbeidstijd verkort en beschikken de meeste landen ten minste over een basisstelsel van sociale zekerheid. ‘De vooruitgang is ongelijk, maar reëel, en dat moet een bron van hoop en een stimulans blijven voor uw optreden in de toekomst’, zei koning Filip.

De koning gaat donderdag in Genève ook nog langs bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).