Benoeming Franstalige topmagistraten komt op losse schroeven
Foto: BDW

De vacature waarmee de eerste voorzitter van het Brusselse arbeidshof is benoemd, was onwettig. De Raad van State heeft de vacature vernietigd vanwege de taalwet in gerechtszaken. Daardoor ziet het er niet goed uit voor de Franstalige eerste voorzitters van het tweetalige hof van beroep en het arbeidshof.

In februari ontstond commotie over de benoeming van Laurence Massart als nieuwe eerste voorzitter van het tweetalige Brusselse hof van beroep, een van de belangrijkste functies in de Belgische magistratuur ...