Werknemers ook beschermd als ze anderen bijstaan tegen discriminatie
Themabeeld Foto: rr

Werknemers die een gediscrimineerde persoon verdedigen of bijstaan, moeten beschermd worden tegen represaillemaatregelen van de werkgever. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist na een Belgische zaak rond een zwangerschap.

Werknemers moeten ook beschermd worden als zij geen formele getuigenverklaring afgelegd hebben, maar een gediscrimineerd persoon op een andere manier bijstaan. Dat is de beslissing die het Hof maakte in het arrest Hakelbracht.

De zaak dateert van 2015, toen Tine Vandenbon, een storemanager in een kledingwinkel, een sollicitatiegesprek had met Jamina Hakelbracht. Die laatste deelde mee dat ze drie maanden zwanger was, na het gesprek stelde Vandenbon voor haar aan te werven. Het hoofd personeelszaken wou Hakelbracht niet in dienst nemen wegens haar zwangerschap. Vandenbon bracht Hakelbracht daarvan op de hoogte, waarop die een klacht indiende bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Op 6 april 2016 werd Vandenbon op haar beurt ontslagen wegens onder meer de onjuiste uitvoering van de haar toegewezen taken. Ze wenste zich te beroepen op de in de genderwet gewaarborgde bescherming tegen represaillemaatregelen. Vandenbon vindt dat ze ontslagen is omdat ze optrad als getuige in het kader van de klacht van Hakelbracht.

Bescherming

De arbeidsrechtbank Antwerpen riep de expertise van het Hof in, omdat volgens de Belgische wetgeving een getuige alleen beschermd is als die formeel een getuigenverklaring heeft afgelegd.

Het Hof oordeelt nu dat ook andere personen dan de gediscrimineerde persoon zelf te beschermen zijn tegen represailles van de werkgever. De doeltreffendheid van de bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht zou niet verzekerd zijn als de bescherming alleen geldt voor werknemers die een klacht indienen of formeel een getuigenverklaring afleggen. De wetgeving geldt dus ook voor werknemers die informeel de gediscrimineerde persoon verdedigen.