Het is oorlog tussen vakbonden en werkgevers in banksector
(Themabeeld) Foto: Sebastian Steveniers
‘0,0 procent opslag geven is 0,0 procent respect tonen.’ De uitspraak van de bonden toont dat het er bovenarms opzit in de banksector tussen werknemers en werkgevers.

In een gemeenschappelijke open brief hekelen de vakbonden de stroeve opstelling van de banken bij de onderhandelingen binnen het paritair comité. De brief wordt vrijdag gepubliceerd en komt er na een problematische eerste vergadering over het invullen van de loonnorm van 1,1 procent. Het gaat om de zogenaamde IPA-norm, die bepaalt hoeveel de lonen dit en volgend jaar mogen stijgen bovenop de index en de ­baremieke loonsverhogingen.

In sommige sectoren is het ­invullen van de IPA-norm van 1,1 procent al vrij goed opgeschoten. In de metaalsector is er al een protocolakkoord, terwijl er ook een doorbraak gesignaleerd wordt in het aanvullend paritair comité. In de banksector staat men nog vrijwel nergens. Een eerste vergadering, afgelopen dinsdag, liep uit de hand. De banken gaven er, ­volgens de vakbonden, de boodschap dat er geen enkele ruimte was voor de IPA-norm. Door de ­indexverhogingen en de baremieke loonsverhogingen zou er al een stevige loonsverhoging komen, terwijl de arbeids- en loonvoorwaarden in de banksector nu al te hoog heten te zijn.  De sector zou ook tegen ongeziene uitdagingen aankijken: Facebook betreedt de bankenmarkt, de inkomsten staan onder druk door de lage rente, en de bankentaks roomt de winst af.

Niet wereldvreemd
Dat was een koude douche voor de vakbonden. ‘We kénnen de uitdagingen en we houden er al jaren rekening mee. We hebben al ­akkoorden afgesloten over meer flexibiliteit, en we gaan mee in de redenering van de sector. Men kan niet zeggen dat we wereldvreemd zijn. Maar 0,0 procent loonsver­hoging voorleggen in het kader van het interprofessionele akkoord is 0,0 procent respect tonen voor de inspanningen van de werknemers’, zegt Elke Maes van ACV Puls.

Volgens de bonden boeken de banken nog altijd hoge winsten. Bovendien is er al enkele jaren sprake van een gematigde loonstijging. De bonden reageren op twee manieren. In een open brief, die vrijdag gepubliceerd wordt, hekelen ze de houding van de werkgevers. Daarnaast schorten ze alle overleg in de sector op. Ze zijn ook niet van plan om naar de volgende vergadering, gepland op 1 juli, te gaan. Tenzij de banken een signaal geven dat er wél ­gepraat kan worden over het ­invullen van de loonnorm.

Karel Van Eetvelt, ceo van de bankenfederatie Febelfin, wees er gisteren op dat het nog maar de eerste vergadering was: ‘Ik draai al 25 jaar mee in het sociaal overleg, en een eerste vergadering is nooit gezellig. Die van dinsdag was dat dus ook niet.’ Van Eetvelt spreekt tegen dat er geen marge zou zijn. ‘Er zijn wel mogelijk­heden.’ Hij wou die echter niet­ ­nader toelichten.

Meer opleiding
De banken gaven wel al aan dat ze eerder aan bijkomende inspanningen voor opleiding van het personeel denken. Dat moet helpen om werknemers inzetbaar te houden in een sector die in een snel tempo verschuift van klassiek bankieren naar digitaal bankieren met de smartphone. De omslag naar digitaal bankieren betekent dat banken hun hele organisatie moeten herdenken. KBC Bank is bijvoorbeeld bezig met zijn beslissingslijnen korter te maken. Klanten willen via hun bankapp in realtime bankieren. Zo willen ze bijvoorbeeld direct weten of hun bank een krediet wil toestaan. Minder personeel én meer digitaal gevormd personeel lijkt de norm