Vlaamse leraar is tevreden over job, maar orde houden is lastig
Foto: Pol De Wilde - Corelio

Onze leerkrachten signaleren opvallend vaak problemen met discipline en ordehandhaving in de klas. Intimidatie en pesten onder leerlingen komt bij ons veel vaker voor dan het Europese gemiddelde.

Vlaamse leraren uit het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs staan met het nodige zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen voor de klas. Een grote meerderheid is ook tevreden met zijn job. Dat leidt ontslagnemend Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) af uit het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) van de OESO.

Toch bevat het rapport ook knipperlichten. Zo signaleren leerkrachten meer problemen met discipline en ordehandhaving in de klas en komt intimidatie en pesten onder leerlingen veel vaker voor dan het Europese gemiddelde.

Het vijfjaarlijkse TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) is een grootschalig internationaal onderzoek van de OESO over leraren en hun schooldirecties, bekendgemaakt.

Redenen om tevreden te zijn

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) focust op de Vlaamse cijfers. Daaruit blijkt dat de Vlaamse leraren vol zelfvertrouwen en ook best tevreden voor de klas staan. Zo zouden 8 op de 10 leerkrachten opnieuw voor het lerarenberoep kiezen. Verder beschikt Vlaanderen duidelijk over een relatief jong lerarenkorps met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Dat lerarenkorps is ook aan het vervrouwelijken en wordt steeds diverser, zo blijkt uit de cijfers.

De Vlaamse klassen (in het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair) blijken ook kleiner dan gemiddeld. In het lager onderwijs zitten er gemiddeld 19 leerlingen in een klas. In de eerste graad secundair onderwijs gaat het gemiddeld om 18 leerlingen. In internationaal vergelijkend perspectief tellen klassen in het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs in Vlaanderen 4 leerlingen minder dan het Europees gemiddelde. Toch vinden Vlaamse leraren het investeren in kleinere klassen door het aanwerven van meer leraren een prioriteit.

Slecht nieuws

Het rapport bevat ook minder rooskleurig nieuws. Zo geven de Vlaamse leerkrachten uit de eerste graad van het secundair onderwijs aan dat ze, meer dan hun Europese collega’s, tijd verliezen met leerlingen die de les onderbreken of storend lawaai ondervinden in de klas. Dat gaat dan ten koste van de effectieve lestijd.

Ook pesten onder leerlingen blijkt een groeiend probleem. ’Volgens 30 procent van de schoolleiders in het lager onderwijs en 4 op de 10 directieleden in de eerste graad secundair onderwijs komt dit minstens wekelijks voor. Dit staat in sterk contrast met het gemiddelde in de andere landen’, aldus Crevits.

Maar Filip Van Droogenbroeck van de VUB, die het onderzoek in Vlaanderen mee leidde, nuanceert. Aan de VRT vertelde hij: 'Een belangrijke nuance is dat er in Vlaanderen veel aandacht gaat naar anti-pestbeleid. De Week tegen Pesten was een maand voor de afname van de vragenlijst.'

Opvallend: ook leerkrachten worden gepest en geïntimideerd door de jonge leerlingen. 12,5 procent van de directieleden meldt in het onderzoek  minstens wekelijks een geval van intimidatie of verbaal geweld tegen het onderwijzend personeel.  Vlaanderen heeft op dit vlak de slechtste score van de EU14.