ENERGIE

Protest in Lichtervelde. ‘Men is bezorgd over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische straling.’ stefaan beel

Er zit spanning op de lijn

West-Vlaamse burgers en burgemeesters gaan in verzet tegen een nieuwe hoogspanningslijn. ‘Als het project op de lange baan komt, is dat een strop voor de hernieuwbare energie en de kernuitstap.’

De podcasts van De Standaard