Grondwettelijk Hof vernietigt deel van transgenderwet: ook ‘X’ moet mogelijk zijn
Foto: BELGAONTHESPOT

Het Grondwettelijk Hof vernietigt deel van transgenderwet. Behalve M en V moet op identiteitsdocumenten ook X een mogelijkheid zijn.

Sinds begin 2018 is het niet langer nodig aan medische voorwaarden te voldoen om van geslacht te veranderen in het bevolkingsregister. Dat is het gevolg van een aanpassing van de transgenderwet. Wie van geslacht wou veranderen moest zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan, maar dat strookte niet meer met de mensenrechten en was in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Çavaria trok tegen die aanpassing van de wet naar het Grondwettelijk Hof. De holebibeweging vond dat ze niet ver genoeg ging. Behalve ‘M’ en ‘V’ moet ook ‘X’ mogelijk zijn op identiteitspapieren. Het Grondwettelijk Hof geeft Çavaria nu gelijk. ‘Personen met een niet-binaire genderidentiteit moeten ook de mogelijkheid hebben om het geslacht in hun geboorteakte aan te passen aan hun genderidentiteit’, klinkt het in het oordeel van het Hof.