‘Verhoging klimaatdoelstellingen tegen 2030 voor België niet realistisch’
Foto: Kristof Vadino

Een aantal specifieke klimaatdoelstellingen die Europa België oplegt wordt moeilijk maar haalbaar. Een verhoging van de doelstelling, zoals geopperd wordt, is niet realistisch. Dat blijkt woensdag uit een rapport van de Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie, nvdr.) moeten de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent te verminderen ten opzichte van 2005.

Als ons land de klimaatdoelstelling voor de niet-ETS-sectoren (zoals transport, landbouw, bouw en afvalverwerking) wil halen, moeten volgens de BCG ‘aanzienlijke investeringen gebeuren en verschillende obstakels overwonnen worden’. Positief is volgens de BCG wel dat bij ongewijzigd beleid er al behoorlijk wat emissiereducties zullen plaatsvinden. Bij andere bijkomende vereiste verminderingen zijn er evenwel heel wat investeringen die een hoge kost vragen, tot 150 euro per ton vermeden CO2-uitstoot.

‘Reductie niet evident’

Een reductie van 36 miljoen ton CO2 is volgens het rapport in België mogelijk tegen 2030, maar ‘allesbehalve evident’. Bij ongewijzigd beleid zal er een ‘spontane’ reductie van 12 miljoen ton gerealiseerd worden. De bijkomende vermindering van 24 miljoen ton zal investeringen vergen ten belope van 25 tot 35 miljard euro, of jaarlijks iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De investeringsnoden zijn het hoogst bij de gebouwen (12 tot 18 miljard euro), en sommige investeringen moeten zo snel mogelijk gebeuren, zoals laadpalen voor elektrische wagens.

‘Het is niet overdreven om te stellen dat België voor een enorme uitdaging staat’, klinkt het bij het VBO. ‘In de niet-ETS-sectoren, waarvoor er een nationale doelstelling geldt, is er de voorbije jaren amper vooruitgang geboekt. De BCG-studie toont nochtans aan dat er wel hefbomen zijn, zoals diepgaande renovatie van gebouwen en de uitrol van elektrische mobiliteit.’

Uit de studie blijkt ook dat er aanzienlijke bijkomende maatregelen nodig zullen zijn om de 2030-doelstelling te halen. ‘Het is dan ook essentieel het Belgische klimaatbeleid naar een hoger niveau te tillen, te beginnen met de verbetering van het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), dat vooralsnog onvoldoende coherent, onderbouwd en concreet is.’

Voor de industriële sectoren die onder het ETS vallen, zijn er nog een aantal maatregelen voor energie-efficiëntie mogelijk, al wordt het potentieel daarvan steeds kleiner. Er is daarom volgens het VBO nood aan een stabiel beleid op lange termijn, dat doordachte keuzes maakt.