Herman De Croo (Open VLD) heeft bij de eerste zitting van het nieuwe Vlaams Parlement zijn laatste parlementaire toespraak gehouden.

De 124 verkozen parlementsleden hebben de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Deze eerste vergadering vond plaats onder leiding van de Vlaams volksvertegenwoordiger met de meeste anciënniteit, Herman De Croo (Open VLD). Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn laatste toespraak als parlementslid te houden. 

De Croo prees in zijn toespraak de parlementaire democratie. Ook na '18.700 opeenvolgende dagen' als parlementslid is De Croo ervan overtuigd dat dat systeem het beste is. 'De representatieve volksvertegenwoordiging blijft de beste wijze om aan de volkswil, hoe diffuus ook, een zo gepast mogelijk antwoord te verstrekken', speechte hij. 

26 mei
 
De verkiezingen van 26 mei tonen voor hem de keuze van de kiezer en de polsslag van de samenleving. 'De wil van de kiezer is ambivalent. Ook dat is het mooie van onze democratie. Iedere burger is vrij om te denken en kiezen wat hij wil. Maar dat bemoeilijkt een eenduidige interpretatie.'
 
'Ook heel wat kiezers zijn gegrepen door angst, onbehagen, onzekerheid en ook boosheid', zei De Croo. 'Ze zien de wereld en samenleving snel veranderen en zoeken een pauzeknop. Maar de stroming van veranderingen is niet te stoppen. Het is onze plicht om naar al die soms tegenstrijdige tendensen te luisteren. We moeten de mensen zekerheid aanreiken en de snelle stroming een stevige bedding geven.'
 
De Croo verwees naar de universele rechten van de mens als basis van politiek handelen. 'Ieder mens krijgt zo de absolute garantie mee te tellen en gerespecteerd te worden.'

De liberaal wees ook op de noodzaak van het compromis. 'Het opbouwend compromis veronderstelt het afvijlen van al te scherpe randjes. Dat betekent dat het Grote Gelijk het nooit haalt. Er moet respect zijn voor de andere.'

Hij sloot af met een boodschap aan de nieuwe verkozenen: 'Wees kritisch, maar loyaal en wees bovenal zo vrij mogelijk. De vrije stem van onze volksvertegenwoordigers zal het desem blijven van ons dagelijks parlementair brood.'

Eedaflegging

Als tijdelijk voorzitter werd Herman De Croo tijdens de eedaflegging geflankeerd door de twee jongste parlementsleden: Adeline Blancqaert en Filip Brusselmans. Beiden zijn van Vlaams Belang. Op een akkefietje met Groen-voorzitster Meyrem Almaci na verliep alles zonder incidenten.

Almaci hield zich aanvankelijk niet aan de juiste tekst. 'Ik zweer de Grondwet na te komen en op te komen voor de universele rechten van de mens', zei ze. De Groen-voorzitter werd meteen op de vingers getikt door De Croo. Hij vroeg Almaci zich te houden aan de afgesproken formule en de eed correct af te leggen, wat ze ook deed.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in