België moet doelstelling hernieuwbare energie fors optrekken
Foto: Photo News

De Europese Commissie vraagt aan ons land om tegen 2030 minstens 25 procent aan hernieuwbare energie te produceren.

De aanbeveling maakt deel uit van een reeks voorstellen aan ons land om het Energie- en Klimaatplan dat ons land eind vorig jaar indiende, aan te scherpen. In dat plan mikte België op 18,3 procent hernieuwbare energie tegen 2030. Volgens de Europese Commissie moet dat veel beter. 25 procent is voor de Commissie een minimum, bovendien moet ons land er ook voor zorgen dat het de streefcijfers voor 2020 helemaal haalt. De kans dat we daar nog in slagen, is erg klein.

Daarnaast vraagt de Commissie ook dat we onze inspanningen vergroten om efficiënter met energie om te springen, bijvoorbeeld door huizen te isoleren. Ons land heeft zich ertoe verbonden om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent te verlagen. De Europese Commissie vraagt meer informatie over hoe we dat denken te doen. Het Energie- en Klimaatplan volstaat voor de Commissie kennelijk niet.