Twee maanden nadat een verwoestende brand een groot deel van de Notre-Dame in de as legde, vond er zaterdagnamiddag voor het eerst opnieuw een misviering plaats in de beroemde kathedraal in Parijs. Er was slechts een dertigtal mensen, onder wie de helft priesters, aanwezig. Allemaal droegen ze om veiligheidsredenen een helm.

De misviering ging om 18 uur van start in de kapel in het oostelijke deel van de kathedraal, achter het hoogaltaar. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit ging de viering samen met andere priesters voor.

In zijn homilie zei aartsbisschop Aupetit dat de kathedraal nog steeds in leven is. Hij voegde eraan toe dat de Notre-Dame vooral een plaats van geloof is. ‘Deze kathedraal is een plaats van aanbidding, het is zijn enige en unieke doelstelling. Vandaag zijn er geen toeristen.’

De aartsbisschop benadrukte nog dat de kathedraal zou instorten zonder de aanwezigheid van Christus. Aupetit veroordeelde ‘de hopeloze onwetendheid van onze tijdgenoten in kwesties als religie’.

De Notre-Dame geraakte bij de brand van 15 april zwaar beschadigd. President Emmanuel Macron beloofde om de kathedraal binnen de vijf jaar weer op te bouwen. De Notre-Dame-stichting heeft intussen al 15,7 miljoen euro ontvangen, zo heeft het bisdom donderdag meegedeeld. In totaal werd 377 miljoen euro aan giften toegezegd voor de heropbouw.