Ook vakbond FNV schaart zich achter Nederlands pensioenakkoord
Eind mei legden de Nederlandse vakbonden de spoorwegen plat om hun eisen kracht bij te zetten. Foto: BELGAIMAGE

De leden van de Nederlandse vakbond FNV en het ledenparlement hebben zich in meerderheid geschaard achter het pensioenakkoord dat de regering met werkgevers en vakbonden had bereikt. Dat maakte bondsvoorzitter Han Busker zaterdagmiddag bekend nadat het zogeheten ledenparlement in Apeldoorn had gestemd. Eerder had ook de vakbond CNV ingestemd met het akkoord. Dinsdag spreken nog de leden van vakbond VCP zich uit.

Het ledenparlement heeft in de beslissing de uitslag van online stemming onder de leden mee laten wegen. Ruim 75 procent van de 375.000 uitgebrachte stemmen werd uitgebracht vóór het akkoord. 37 procent van de circa 1 miljoen FNV-leden bracht in totaal een stem uit.

FNV-voorzitter Han Busker zegt verheugd te zijn over de uitslag. ‘Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.’

Hij wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

De Nederlandse ondernemersorganisaties reageren tevreden dat nu al twee vakbonden hebben ingestemd met het pensioenakkoord. De werkgevers merken op dat het nu aankomt op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid. ‘Zodat mensen, ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord, snel de effecten gaan merken.’ De werkgevers hopen dat leden van de VCP zich dinsdag ook achter het akkoord scharen.