Kan ik als bestuurder van een vzw een vergoeding vragen voor mijn telecomkosten?
Foto: shutterstock
Als gepensioneerde ben ik bestuurder in een vzw. Ik gebruik daarvoor mijn privé-internet- en telefoonabonnement. Kan ik een vergoeding vragen aan de vzw?

Sinds de recente wetswijzing valt een vrijwillig bestuurslid ook onder toepassing van de Vrijwilligerswet. Als het om een onbezoldigd mandaat gaat, kunnen bepaalde kosten vergoed worden conform de spelregels ...