Witte rook in Brussel: PS, Ecolo en Défi mee in regering
Foto: BELGA

Het is nu ook officieel: in Brussel zullen aan Franstalige kant PS, Ecolo en Défi een regering vormen. Dat kondigden informateurs Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort vrijdag aan. Eerder werd al bekend dat Groen, One.Brussels (SP.A) en Open VLD aan Nederlandstalige kant samen in zee gaan. Open VLD dringt er bij de Franstaligen op aan ook de MR mee aan boord te nemen, maar daar wil de PS niks van weten.

‘We zullen een brief sturen naar Ecolo en Défi om hen uit te nodigen tot de gesprekken om een regering te vormen’, zei Onkelinx vrijdag op een persconferentie. Huidig minister-president Rudi Vervoort (PS) wordt samen met Elke Van den Brandt (Groen) formateur. Onkelinx wordt regeringsonderhandelaar voor de PS.

Volgende week wordt een basistekst voorbereid. Toch gaf Vervoort al een overzicht van enkele inhoudelijke accenten die de nieuwe regering wil leggen. Om te beginnen noemde hij het plan om sociale woningen te renoveren en bij te bouwen. Ook het klimaat staat centraal in de regeerakkoord, en wel door bestaande woningen te laten renoveren, het openbaar vervoer (zowel metro, tram als bus) uit te breiden en de autofiscaliteit te hervormen.

Daarnaast ligt ook gratis openbaar vervoer voor jongeren op tafel, net als de strijd tegen langdurige werkloosheid.

Open VLD misnoegd

De echte onderhandelingen tussen de zes beoogde coalitiepartners starten op 24 juni. Het is de bedoeling rond 21 juli te landen. Dan pas zal duidelijk worden welke partij welke bevoegdheid opneemt en wie welke ministerpost krijgt. 

Al wel duidelijk is dat de MR definitief uit de boot valt en dat er opnieuw een asymmetrische regering komt. Dat tot ongenoegen van Open VLD, dat ook de Franstalige liberalen graag mee aan boord had gehad.

'We vragen aan de Franstalige formateurs in Brussel toch nog even bedenktijd te nemen. Open VLD is bezorgd over overhaaste zetten in de regio’s die de formatie in andere entiteiten bemoeilijken', meldt huidig Brussels minister Guy Vanhengel in een mededeling op Facebook. 'Open VLD pleit voor symmetrie. In Brussel zullen de socialistische en groene familie verenigd zijn. We herhalen ons pleidooi om ook aan liberale kant de MR bij de formatie te betrekken.' Naast Vanhengel ondertekenden ook partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en  Vlaams minister van Brussel Sven Gatz de mededeling.

Onkelinx sluit deur

Laurette Onkelinx repliceerde dat ze begrip heeft voor de vraag van Open VLD en die te respecteren, maar voegde daar vrijdag meteen ook aan toe geen mogelijkheden te zien. 'Brussel is een echt gewest. Niemand moet zeggen met wie we samen moeten gaan', aldus de PS-politica.

Daarnaast wees ze op de traditie in Brussel dat de twee taalgroepen autonoom bepalen met wie ze willen regeren. De ene taalgroep heeft niets te zeggen over de coalitie in de andere taalgroep. Bij de vorige regeringsvorming in 2014 hadden Open VLD en CD&V ook bezwaren geuit tegen de aanwezigheid van DéFI aan Franstalige kant. Dat zorgde voor enkele dagen uitstel, maar de coalitie veranderde niet.

In Brussel vormen de Nederlandstalige en Franstalige partijen eerst een meerderheid binnen de eigen taalgroep, om daarna samen een gemeenschappelijke regering te vormen.