‘Trumps adviseur Kellyanne Conway overtrad wet en moet worden ontslagen’
Kellyanne Conway en Donald Trump Foto: AFP

Een toezichthouder van de Amerikaanse overheid heeft donderdagavond het Witte Huis aanbevolen om Kellyanne Conway, een topadviseur van president Trump, de laan uit te sturen. Conway deed als medewerker van het Witte Huis herhaaldelijk politieke uitlatingen, wat verboden is. Het Witte Huis legt het advies naast zich neer.

Het Amerikaanse federaal onderzoeksagentschap Office of Special Counsel (OSC) wijst in een verklaring op uitspraken van Conway tijdens televisie-interviews en in berichten op sociale media ‘die moeten gezien worden als politieke uitlatingen’. Dat is in strijd met de Hatch Act, een wet uit 1939 die ambtenaren van de uitvoerende macht verbiedt deel te nemen aan bepaalde politieke activiteiten. Enkel de president, de vicepresident en sommige hoge regeringsfunctionarissen vallen niet onder de Hatch Act.

De OSC, die aanbevelingen kan formuleren maar die niet kan afdwingen, verwees onder meer naar uitspraken van Conway over kandidaten voor de presidentsverkiezingen van de Democratische partij. Zo haalde ze de afgelopen tijd hard uit naar zowel Joe Biden als Bernie Sanders. Anderzijds liet ze in 2017 haar duidelijke voorkeur blijken voor de Republikeinse kandidaat bij de Senaatsverkiezingen in Alabama.

‘Aangezien Conway een recidivist is en duidelijk blijk heeft gegeven van minachting van de wet, beveelt de OSC aan om haar te verwijderen uit de federale diensten’, staat in de verklaring.

Recht op vrije meningsuiting

Conway (52), een van de trouwste adviseurs en meest uitgesproken medestanders van Trump, was zijn campagneleider in 2016. Daarmee werd ze de eerste vrouwelijke campagneleider ooit wier kandidaat de Amerikaanse presidentsverkiezingen won.

Het Witte Huis is dan ook allerminst van plan het advies op te volgen en haar daadwerkelijk de laan uit te sturen, zeker niet nu de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 stilaan op gang komt. ‘Het oordeel van de OSC schendt de grondwettelijke rechten van Conway op haar vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces, en kwam er slechts onder druk van de media en linkse organisaties’, reageerde Steven Groves, adjunct-woordvoerder van het Witte Huis.

‘Gezien de vele fouten in uw verslag, zijn we genoodzaakt u te vragen uw advies weer in te trekken’, schreef het Witte Huis in een schriftelijke reactie aan de OSC.

Hoorzitting

De Democraten staan er echter op dat het Witte Huis het advies wél uitvoert. ‘De wet respecteren is geen vrijblijvende keuze. Gezien de tientallen geconstateerde overtredingen op de federale wetgeving heeft Trump geen andere keuze dan het dienstverband van Conway met onmiddellijke ingang op te zeggen’, zei Elijah Cummings, de Democratische voorzitter van de Commissie voor Overzicht en Staatshervorming van het Huis van Afgevaardigden.

Cummings kondigde aan later deze maand een hoorzitting in het Huis te organiseren met de OSC, en daarop ook Conway uit te nodigen ‘zodat ze tekst en uitleg kan geven bij haar overtredingen.’