Dinsdag lag in het Amerikaanse Congres de toekomst van het compensatiefonds voor hulpverleners tijdens nine eleven op tafel. De verontwaardigde reactie van het aanwezige tv-gezicht en acteur Jon Stewart deed stof opwaaien, maar miste zijn doel niet.

Vele hulpverleners schoten op elf september 2001 ter hulp, maar raakten door de rook en vrijgekomen giftige stoffen – waaronder lood en asbest – ernstig ziek. Sommigen kregen jaren nadien kanker. Een compensatiefonds moet slachtoffers schadevergoedingen uitbetalen, maar het fonds werd overspoeld met aanvragen.

Niet alle slachtoffers kregen daarom de vergoeding waar ze recht op hadden. Sommige schadeclaims moeten nog afgehandeld worden, sommigen kregen minder dan waar ze op gehoopt hadden, en nog anderen bleven wachten. ‘Wat deze families willen weten is waarom het allemaal zo moeizaam verloopt en zo lang duurt?’, riep Stewart daarom uit tijdens de zitting.

Bovendien betreurde Stewart – die tot 2015 het satirische programma The Daily Show presenteerde – de schamele opkomst van de parlementsleden in de zitting. ‘Een schande voor het land en dit bestuursorgaan’, noemde hij het.

Zijn pleidooi en de daaruit vloeiende media-aandacht voor de zitting, lijkt de parlementsleden aangespoord te hebben om extra snel te werk te gaan, want woensdag keurde het  een commissie van het Congres de wet rond de September 11th Victim Compensation Fund zonder tegenstemmen goed, aldus CNN. Nu moet de wet wel nog langs het volledige Huis van Afgevaardigden.

Het compensatiefonds kan door de wet de komende zeventig jaar nog schade­vergoedingen blijven uitbetalen, maar hoeveel geld er naar het fonds zal gaan is nog niet duidelijk. Het fonds meldde zelf in februari dat de aanvragen voor een vergoeding de laatste jaren stijgt. Tussen 2017 en januari 2019 tikt het aantal af op 24.000, vijfduizend meer dan de vijf jaar daarvoor. Omdat het fonds niemand in de kou wilde laten staan, was het van plan het budget (5 miljard dollar) evenredig te verdelen. Zo zouden de meeste claims maar een percentage van het aangevraagde bedrag ontvangen.