Lichtende nachtwolken zichtbaar over ons land
Midden in de nacht reflecteren deze wolken nog licht van de zon Foto: Frank Deboosere

Vannacht was er een zeldzaam natuurfenomeen te zien boven Nederland en ons land: de lichtende nachtwolken. Wolken die normaal niet zichtbaar zijn, maar tussen eind mei en midden juli weerkaatsen ze het licht van de zon en zijn ze wel zichtbaar, legt weerman Frank Deboosere uit op zijn website.

Ze zijn vooral zichtbaar op een heel heldere nacht rond het begin van de astronomische zomer. De wolken bestaan uit minuscule ijsdeeltjes. De temperatuur bedraagt op die hoogte immers tussen -90 en -145 graden Celsius. Eén theorie zegt dat de ijsdeeltjes een stofkern van micrometeorieten of vulkanisch as hebben waarop waterdamp is vastgevroren. Het stof fungeert dan als condensatiekern. Volgens een andere theorie is er nu gewoon meer waterdamp in de hoge atmosfeerlagen aanwezig dan vroeger. Deze theorie zou verklaren waarom er nu meer lichtende nachtwolken worden waargenomen.

Lichtende nachtwolken hebben soms een schubachtige structuur of bestaan uit draderige golven die vrij snel van vorm veranderen. Op een hoogte van 80 km in de atmosfeer waait het immers stevig.