Christelijke onderwijsbond begeleidt leerkrachten die hulp nodig hebben
Betere begeleiding voor de klas Foto: BELGA

Om meer leraren in het onderwijs te houden, begint de vakbond COC (Christelijke Onderwijscentrale) een nieuwe dienst die zich niet enkel beperkt tot hulp na een negatief evaluatiegesprek.

‘Te veel leraren verlaten het onderwijs. Die situatie dreigt alleen maar erger te worden. De komende jaren zouden er vijf- tot zevenduizend extra leerkrachten nodig zijn. Bovendien zijn scholen vanaf 1 september verplicht om aanvangsbegeleiding te organiseren. Als vakbond geven we nu het signaal dat wij willen bijdragen aan het aantrekken en behouden van mensen.’

Zo duidt Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van de Christelijke onderwijsbond COC, het nieuwe initiatief om hun leden actief te begeleiden in hun functioneren.

Dat zou op elk moment in de loopbaan kunnen gebeuren, niet alleen na een negatief functioneringsgesprek. ‘Wij willen voorkomen dat er onvoldoendes gegeven worden’, zegt Van Kerkhoven. ‘Leraren voelen zelf ook aan wanneer ze naar ons moeten stappen.’

Hij geeft het voorbeeld van een startende leerkracht met een voltijdse opdracht, die dreigt te verzuipen in het werk. ‘Wij kunnen dan wijzen op zaken die belangrijk zijn om het hoofd boven water te houden.’

Terrein van de directie?

Het initiatief beperkt zich niet tot startende leerkrachten. Als ervaren leerkrachten toenemende werkdruk ervaren zou COC kunnen kijken naar welke taken niet tot de kerntaken behoren of wat er in het arbeidsreglement staat. Of een andere optie: krijgen leerkrachten lesopdrachten toegewezen waarvoor ze niet zijn opgeleid? Moeten ze zich nog vakinhoudelijk en vakdidactisch bijspijkeren? En welk vormingsaanbod zou daar dan tegenover moeten staan.

Leerkrachten die echt niet meer voor de klas kunnen staan, zou de vakbond dan kunnen helpen begeleiden naar een andere job.

Of de vakbond zich op deze manier niet op het terrein van de directies begeeft? Van Kerkhoven: ‘Onze taak bestaat vooral uit het signaleren en detecteren van problemen. Ik hoop dat het een win-winsituatie kan worden.’

COC trekt voor deze nieuwe dienstverlening een bijkomende voltijdse kracht aan.

Alle hens aan dek

Er zijn al positieve reacties gekomen uit het onderwijsveld. Zo zegt Koen Daniëls, de onderwijsexpert van N-VA, dat alle beetjes helpen.

‘Ik vind het ook belangrijk dat een vakbond bezig is met de inhoud van de job. Het kan ook een hulp zijn in de zoektocht naar redenen en remedies waarom leerkrachten afhaken. De planlast? Welke planlast is dat dan juist? Inspraak? Waar schort het dan.’

Ook Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft zich positief uitgelaten tegenover de VRT.

‘Het is alle hens aan dek, dus elk initiatief dat ervoor kan zorgen dat leraren in het onderwijs blijven, kan helpen.’