Financiën waarschuwt voor valse e-mails
Themabeeld Foto: Getty Images/iStockphoto

De FOD Financiën waarschuwt voor valse e-mails waarmee de federale overheidsdienst zogezegd inlichtingen opvraagt. De FOD vraagt die mails niet te beantwoorden en kondigt stappen aan om een einde te maken aan de frauduleuze praktijken, meldt hij donderdag.

Het gaat momenteel om Franstalige e-mails met als melding ‘Demande de renseignements’. Ze dragen de naam en voornaam van een medewerker van de overheidsdienst, maar hebben een vals afzendadres, zoals @minfin-fed.online, @minfin-fed.org of @minfin-fed.site.

De officiële e-mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op ‘@minfin.fed.be’, benadrukt de mededeling.

Wie zo’n valse e-mail ontvangt, wordt gevraagd die zeker niet te beantwoorden. De FOD Financiën benadrukt dat hij nooit persoonlijke inlichtingen (rekeningnummer, adres, namen van andere bedrijven...) per e-mail opvraagt. ‘MyMinfin is het beveiligde platform om het rekeningnummer door te spelen aan de fiscale administratie en om het eigen fiscaal dossier online te raadplegen.’