Ex-politieman die spotprent Jinnih Beels verspreidde vrijgesproken in beroep: 'Misplaatste grap'
Foto: Joris Herregods
Het Antwerpse hof van beroep heeft een voormalig politieman van de zone Mechelen-Willebroek vrijgesproken voor het aanzetten tot haat en discriminatie, net als in eerste aanleg. Er is te veel onzekerheid over zijn intenties, is de conclusie.

Voormalig politieman Bert V.L. had twee jaar geleden een spotprent verspreid van Jinnih Beels, toen nog diversiteitsverantwoordelijke van zijn politiezone Mechelen-Willebroek, met de tekst: ‘En waarom zou ik je een hand geven? Jou kleur staat me niet aan’ (sic). 

De foto werd rondgestuurd in een besloten WhatsApp-groep. Nadat een agent het bericht had gemeld aan de korpsleiding, nam die meteen maatregelen. De beklaagde werd preventief geschorst en werkt intussen niet meer bij de politie. Het openbaar ministerie had zes maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd.

In eerste aanleg werd het openbaar ministerie evenwel niet gevolgd.

Het Hof van Beroep volgde vandaag de redenering van de rechter in eerste aanleg. Er kan niet 'met voldoende zekerheid' worden achterhaald of de beklaagde zijn collega's heeft willen aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegenover Jinnih Beels. Daardoor is er geen inbreuk op de racismewetgeving. 'Veeleer blijkt er sprake te zijn geweest van een misplaatste grap', staat in het arrest. Daarbij heeft de beklaagde 'onzorgvuldig ingeschat dat deze tot uiteenlopende interpretatiemogelijkheden kon leiden' en 'niet door iedereen gesmaakt zou worden'. 

Ludiek

De rechter merkt op dat V.L. wellicht 'een beperkte verspreiding' van de meme voor ogen had, aangezien hij die alleen naar de besloten groep en nog één collega stuurde.

'De gebruiksgroep WhatsApp ‘interventie 4’ betrof onmiskenbaar een in wezen besloten groep waarin door de leden grotendeels ludieke teksten en foto’s werden gepost.' Maar hij moest er wel vanuit zijn gegaan 'dat een dergelijk gebruikersgroep nooit geheel hermetisch blijft'. 

'Verwachte geestigheid'

De verdediging voerde aan dat de tekst niet over Beels ging, maar dat de woorden humoristisch geïnterpreteerd moesten worden als iets dat ze zelf gezegd zou kunnen hebben. Beels had bij sommige collega's de reputatie 'onvriendelijk' te zijn. De 'kleur' waarvan sprake in de meme zou op de functie van andere agenten slaan.

In het arrest legt de rechter de pointe van de grap als volgt uit: 'De verwachte geestigheid zou dan bestaan uit de combinatie van deze uitspraak met de specifieke functie van Beels Jinnih als hoofd van de cel diversiteit en bevoegd voor de niet-discriminerende aard van huidskleur in de werking van de Politiezone.'

Geen racist

Het hof benadrukt nog dat uit het onderzoek niet blijkt dat de verzender racistisch zou zijn. Dat blijkt zowel uit verklaringen van getuigen als uit onderzoek van zijn computer en telefoons. 'Veel collega’s konden geen enkel incident voor de geest halen waarbij de beklaagde racistisch, discriminerend of haatdragend gedrag zou hebben geëtaleerd'. Dat is volgens het hof van beroep dan ook bijkomend bewijs dat V.L. niet de bedoeling had tot discriminatie aan te zetten.

'Volstrekt onwaardig'

De rechtbank in Mechelen oordeelde vorig jaar al dat het verspreiden van de foto ‘volstrekt onwaardig is voor een hoofdinspecteur van politie’, en dat de foto 'racisme zou kunnen teweegbrengen'. Toch ging hij vrijuit, omdat ‘hieruit niet met absolute zekerheid kan worden afgeleid dat hij tot doel had aan te zetten tot racisme, haat of geweld'.