Jobhoppers verdienen meer
Foto: IMAGEGLOBE

Hoe korter het dienstverband heeft geduurd, hoe sterker een werknemer erop vooruitgaat bij een nieuwe baan.

Jobhoppers worden financieel beloond voor hun gebrek aan loyauteit aan werkgevers. Het verschil is aanzienlijk: wie met minder dan 5 jaar anciënniteit van werk verandert, gaat er gemiddeld 11 procent op vooruit. Maar wie pas na tien jaar of meer switcht, ziet zijn loon met 5 procent stijgen.

Ook bij ontslag komen trouwe werknemers er minder goed vanaf dan jobhoppers. Wie na een dienstverband van maximaal vijf jaar ontslagen wordt, ziet zijn loon met gemiddeld 13 procent dalen. Maar wie meer dan tien jaar in dienst was, gaat er 25 procent op achteruit.

De gegevens komen uit een analyse van het databestand van HR-dienstverlener Partena Professional. Als een werknemer switcht tussen twee bedrijven die allebei klant zijn van Partena Professional, is eenvoudig na te gaan hoe het loon zich ontwikkelt. Op die manier zijn gegevens van 18.000 werknemers naast elkaar gelegd.

Katleen Clappaert, directeur financiën en HR bij Partena Professional, vindt dat werkgevers de trouw van hun personeel niet altijd naar waarde schatten. ‘Jobhoppers zijn niet altijd de beste kandidaten. Bedrijven zouden erin moeten slagen om ook loyauteit te belonen. Werknemers die niet weglopen maar intern doorgroeien, zijn vaak juist heel goede kandidaten.’

Clappaert denkt niet dat jobhoppers op de arbeidsmarkt beloond worden voor competenties die blijvers niet hebben. ‘Het gaat vaak wel om mensen die extravert zijn en zichzelf goed kunnen verkopen.’ Ze nemen makkelijker de stap om van werkgever te veranderen, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom beter zijn in hun vak dan mensen die dat niet doen, vindt Clappaert.

Ze raadt wel af om jobhoppers met loonsverhogingen vast te houden. ‘Dat kan tot frustraties leiden. Premies zouden in alle transparantie moeten worden toegekend, anders is het niet duidelijk waarom Paul wel iets extra’s krijgt en Pierre niet’.