Boete voor pechstrookrijders verdrievoudigt
Foto: Belga

Wie op de pechstrook rijdt, riskeert binnenkort een zware boete van 174 euro. Drie keer meer dan vandaag. Maar er verandert nog meer in de wegcode, ook voor middenvakrijders en fietsers.

Wie nu op de pechstrook rijdt, begaat een overtreding van de eerste graad. Boete: 58 euro. Maar vanaf 1 juli wordt rijden op de pechstrook een overtreding van de derde graad. Boete: maal drie. Dat is een van de aanpassingen aan de verkeersregels die vrijdag in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ter herinnering: op de pechstrook rijden mag nooit, behalve in sommige gevallen voor prioritaire voertuigen of takelwagens.

Ook middenvakrijders riskeren zich blauw te betalen. Wie niet onmiddellijk weer zo rechts mogelijk gaat rijden na een inhaalmanoeuvre op een autosnelweg, zal vanaf juli een tweedegraadsovertreding begaan. En dat betekent een boete van 116 euro. Zo wordt middenvakrijden even ‘duur’ als rechts inhalen. Opvallend: wie lange tijd op het middenvak blijft plakken, dus zonder inhaalmanoeuvre uit te voeren, riskeert ‘maar’ een boete van 58 euro.

Het inhaalverbod bij neerslag wordt strenger bestraft. Autobussen, autocars en andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton die links op de snelweg blijven rijden, riskeren een overtreding van tweede graad. Hetzelfde geldt voor voertuigen en slepen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.

Onbemande camera’s

De politie zal binnenkort bepaalde verkeersovertredingen makkelijker kunnen bestraffen. De lijst van overtredingen die met de hulp van automatische apparaten - dus zonder fysieke aanwezigheid van een agent - mogen worden vastgesteld, wordt vanaf 1 juli uitgebreid.

Het gaat onder meer om overtredingen zoals tegen de rijrichting rijden, een kruispunt blokkeren, de aangegeven rijrichting ter hoogte van een kruispunt negeren en overtredingen op de regels over inhalen.

Tegelijk groen voor fietsers

Een aantal fietsvriendelijke regels treedt in werking. Zoals de gelijkstelling van speed pedelecs met fietsers in fietsstraten, de ‘groenfase’ aan kruispunten, waarbij voetgangers en fietser van alle kanten tegelijk groen hebben, en de invoering van het verkeerslicht dat rechts afslaan bij rood licht toelaat voor fietsers. Ook wordt het verplicht voor auto’s die buiten de bebouwde kom een fietser inhalen om 1,5 meter zijdelingse afstand te laten.