Brusselse moslims kiezen PS, joden MR
Foto: isopix
Bijna de helft van de gelovige moslims die zondag in Brussel hebben gestemd, kozen voor de PS. Van de gelovige joden stemde dan weer niemand op de socialisten. Dat blijkt uit een analyse van exit-polls, gemaakt door Cevipol, een studiecentrum van de Franstalige Brusselse universiteit ULB.

49,4 procent van de Brusselse kiezers die zich identificeren als gelovig moslim zeggen dat ze op de Franstalige socialisten hebben gestemd. Bijna een kwart (24,4 procent) stemde PTB. Atheïsten (21,4 procent) en agnosten (21,1 procent) kiezen het vaakst voor de groenen van Ecolo. Katholieken kiezen dan weer twee keer zo vaak (23,7 procent) voor de MR dan voor CDH (11,2 procent).

Gelovige joden blijken in Brussel een overweldigende voorkeur (44,2 procent) te hebben voor de MR. Het percentage dat voor de PS stemt, is volgens de studie nul. Het is niet zo dat Brusselse joden niet links zouden zijn, want 7 procent stemt voor de PTB en 3,2 procent voor Ecolo. Moslims stemmen dan weer bijna nooit (2,2 procent) voor de MR.

De cijfers zijn afkomstig van het studiecentrum Cevipol ondervroeg een steekproef van 1.800 Brusselse kiezers bij het stemlokaal in 15 gemeenten in het Brussels gewest. De volledige studie wordt pas bekendgemaakt op 15 juni, maar enkele tabellen zijn nu al vrijgegeven.

Pascal Delwit, politicoloog bij Cevipol, benadrukt dat het gaat om beschrijvende cijfers, niet om een analyse. ‘We kunnen uit deze cijfers niet afleiden waarom bijna de helft van de moslims op de socialisten stemt.’

Het kan zelfs zijn dat het verschil in stemgedrag tussen gelovige moslims en gelovige joden weinig met godsdienst te maken heeft. Moslims wonen vaker in de armere volksbuurten in het noorden en westen van Brussel. Dat kan ook de verklaring zijn dat ze niet stemmen voor de MR, die een rijker kiespubliek heeft.

Voor sommige bevolkingsgroepen zijn de cijfers relevanter dan voor andere. Omdat er in Brussel veel meer gelovige moslims zijn dan gelovige joden, maken ze ook een groter deel uit van de steekproef. Moslims zijn goed voor meer dan een derde van de respondenten, joden voor enkele tientallen. Met enkele tientallen respondenten is het moeilijk om statistisch relevante conclusies te trekken. De grootste groepen in Brussel zijn moslims, atheïsten en agnosten.

Delwit wijst er ook op dat een relatief groot deel van de Brusselse joden ongelovig is. ‘Traditioneel stemmen ongelovige Brusselse joden gemiddeld linkser dan gelovige joden, maar omdat zij verspreid zijn over de atheïsten en de agnosten, komt dat niet naar voor uit ons onderzoek.’