ACV-voorzitter: 'Twee keer nadenken vooraleer te pleiten voor meer rechts beleid’
Foto: BART DEWAELE

De Zweedse coalitie is afgestraft omdat ze een beleid voerde dat niet rechtvaardig was en bijgevolg op weinig draagvlak kon rekenen. Dat zegt Marc Leemans, voorzitter van de christelijke vakbond ACV. ‘Mensen kozen vaak voor de uithoeken van het politieke spectrum om hun ongenoegen te luchten.’

‘Als vier regeringspartijen zijn afgestraft voor vijf jaar rechts liberaal beleid, dan zou ik toch twee keer nadenken vooraleer te pleiten voor meer rechts beleid’, vindt Leemans. ‘Toen mensen de voorbije vijf jaar op allerlei manieren lieten verstaan dat ze het niet eens waren met de beleidskeuzes, werd er niet naar hen geluisterd.’

De vakbondsman klaagt onder meer aan dat het sociaal overleg de voorbije jaren zeer moeilijk liep. ‘Ook al hebben de premier en de minister van Werk (Kris Peeters, red.) het regelmatig mee gesteund, het was altijd met de rem op.’ Volgens Leemans voelden mensen zich aan hun lot overgelaten. ‘Veel kwaadheid en frustratie’ was het gevolg.

Leemans vindt het dan ook positief dat het Zweedse regeringsbeleid ‘onder geen enkel beding kan worden verdergezet’. Er is immers geen meerderheid meer voor, stelt hij. ‘Zelfs als ze zouden willen verruimen met CDH, kan het niet. Dat is positief.’

Dat mensen vooral ‘een extreme keuze’ hebben gemaakt, vindt de ACV-voorzitter negatief. Nochtans heeft het Vlaams Belang ook linkse programmapunten, bijvoorbeeld rond het pensioen.

‘Het Vlaams Belang heeft goed gekeken naar het Front National van Marine Le Pen’, reageert Leemans. ‘Ze hebben een socio-economisch heel links programma gekoppeld aan een heel rechts programma op vlak van maatschappijvisie: xenofoob, heel racistisch, extreem en onverdraagzaam. Ze proberen mensen te verleiden: een bepaalde groep met het ene, een andere groep met het andere.’

Vijf uitdagingen

De ACV-voorzitter wil dat politici nu werk maken van vijf uitdagingen. Hij pleit voor een vermogenskadaster en een meerwaardebelasting, ‘zodat inkomen uit een seconde speculatie evenveel belast wordt als inkomen uit uren transpiratie’. Verder moeten de nieuwe regeringen ‘het onding van de loonnormwet’ wegdoen, tijdkrediet, landingsbanen en thematische verloven opnieuw uitbouwen, de sociale zekerheid versterken en de klimaatopwarming aanpakken.

Kan dat gerealiseerd worden met Vlaams Belang? Die vraag schuift Leemans door naar de politieke partijen. ‘Alle partijen hebben voor de verkiezingen gezegd dat ze niet met het Vlaams Belang zouden samenwerken. Ze hebben dat herhaald na de verkiezingen, behalve Bart De Wever’, zegt hij.

‘Ik vermoed dat het Vlaams Belang niet bereid zou zijn om een regeerprogramma te maken louter met zijn linkse socio-economische standpunten. Ik zou mij als organisatie verzetten tegen een regeerakkoord dat niet evenwichtig, sociaal en rechtvaardig is in al zijn facetten.’

'Belerende vingertje'

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde in de studio van Terzake scherp op het betoog van Leemans. 'Waar is de christelijke beweging in hemelsnaam mee bezig?', vroeg hij zich af. 'Het belerende vingertje mag dringend weg. Ze hebben alle Arco-coöperanten belazerd, en nu blazen ze hoog van de toren. Over volkomen misplaatst gesproken', klonk het.

Van Grieken: 'Het lijkt mij duidelijk dat Leemans dringend nood heeft aan vakantie. Ik stel voor dat hij naar Denemarken gaat en daar eens goed bekijkt hoe ze migranten behandelen. Wij staan zeker open voor een samenwerking met sociale partners, maar dan niet voor een samenwerking met deze vakbond.'