Gaan Rosas en Kaaitheater fuseren? ‘Nog niets beslist’
Anne Teresa De Keersmaeker (2016) Foto: Fred Debrock

Volgens dramaturge Esther Severi (Kaaitheater) zou er een mogelijke fusie op til zijn met Rosas, het dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker. De raad van bestuur van Kaaitheater ontkent dat dit de bedoeling is of dat er een akkoord zou zijn.

De raad van bestuur van Kaaitheater heeft enkele gesprekken achter de rug met Rosas om te kijken of de al nauwe samenwerking tussen het Brusselse kunstencentrum en het dansgezelschap versterkt zou kunnen worden. Dat vertelde ook Anne Teresa De Keersmaeker dit weekend in een interview met deze krant.

Volgens dramaturge Esther Severi zou die verregaande samenwerking op een fusie kunnen uitdraaien. Dat komt volgens haar aan als ‘een mokerslag’ bij het personeel van Kaaitheater. ‘Voor de ploeg van het Kaaitheater blijft de hoofdvraag waarom we ons als kunstencentrum op die manier aan één kunstenaar zouden verbinden. Veranderen we zo niet fundamenteel het DNA van ons huis?’, zo schrijft ze in eigen naam, maar ondersteund door een aantal collega’s, in een open brief op cultuursite Rekto:verso.

‘Het Kaai is altijd een plek geweest waarvan de identiteit steeds opnieuw gevormd wordt door een waaier aan kunstenaars die het huis (tijdelijk) bewonen’, gaat de brief verder. ‘Dat één kunstenaar een huis overneemt of de meest prominente plaats gaat innemen, zowel ruimtelijk als op papier, valt misschien nog te verantwoorden in structuren als stadstheaters, maar binnen een kunstencentrum tart dit elke logica.’

Voorbarig

Bénédicte Lobelle, raadslid van het Kaaitheater, ontkent dat het al zo ver zou zijn. ‘Er zijn op vraag van Rosas enkele verkennende gesprekken geweest, maar er is nooit sprake geweest van een fusie of een overname’, benadrukt ze. ‘Er is zeker geen blauwprint van een mogelijke samenwerking, laat staan dat Anne Teresa De Keersmaeker directeur zou worden van Kaaitheater.’

Lobelle ontkent ook dat een mogelijk samengaan zou kaderen in de ambitie van Kaaitheater en Rosas om, samen, met dansschool Parts en residentieplek Workspace Brussels te promoveren tot ‘Vlaamse kunstinstelling’, zoals ook deSingel en de AB. Volgens Severi is dit nochtans een belangrijke motivatie achter de gesprekken en zou er zelfs al politieke steun voor zijn.

Luk Van den Bosch van Rosas en Theo Van Rompay van Parts bevestigen dat er verkennende gesprekken waren, maar ontkennen dat er zoiets bestaat als een ‘Plan Rosas Kaaitheater’. 'De centrale gedachte was en is: kan Anne Teresa De Keersmaeker een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de hedendaagse dans in Brussel, ten bate van toekomstige generaties? Ons stond en staat voor ogen: het samen rond de tafel brengen van autonome, en autonoom blijvende instellingen, werkzaam binnen een breed veld van functies in de hedendaagse dans', zo schrijven ze in een reactie op Rekto:verso.

Volgens Bénédicte Lobelle staan de gesprekken met Rosas momenteel on hold. ‘Eerst willen we een nieuwe algemeen en artistiek coördinator aanwerven bij Kaaitheater. Het is dan aan die persoon om in alle vrijheid de verdere artistieke koers van het Kaaitheater vorm te geven, niet aan de raad van bestuur.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig