Politicus krijgt boete wegens misbruik persoonsgegevens tijdens campagne
Foto: belga

Een politicus heeft een boete van 2.000 euro gekregen voor misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.

Het gaat om de eerste financiële sanctie van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie, aan een politicus sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vorig jaar in werking is getreden.

Een burgemeester heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 misbruik gemaakt van gegevens die hij in de werking van zijn functie had verkregen. Daarom legt de Geschillenkamer van de GBA een berisping op en een geldboete van 2.000 euro, zo heeft de GBA gemeld.

De burgemeester in kwestie had contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging. De dag voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 stuurde de burgemeester als antwoord op die mail een electoraal bericht. Daarop hebben de inwoners een klacht ingediend bij de GBA.

De AVG stelt dat gegevens die worden verkregen in het kader van een openbaar ambt nooit opnieuw mogen gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden.

‘Het feit dat politici gebruikmaken van persoonsgegevens voor hun verkiezingscampagnes baart vele burgers zorgen’, zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA. ‘Het is belangrijk om te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen.’