Kievit dreigt uit Vlaanderen te verdwijnen na rampzalig broedseizoen
Foto: BELGAIMAGE

Voor het derde jaar op rij zijn er nauwelijks jonge kieviten bijgekomen in Vlaanderen. Volgens milieuorganisatie Natuurpunt lijkt de bedreigde vogel met de kenmerkende kuif daardoor ‘in sneltempo op weg naar de uitgang’.

Slechts 1 op de 10 onderzochte nesten in Vlaams-Brabant was succesvol, blijkt uit een studie van de organisatie. Voor een vogelsoort als de kievit, die soms 20 jaar oud kan worden, is één jaar met een laag broedsucces geen ramp, zolang dergelijke jaren maar afgewisseld worden met goede jaren. ‘Maar daar knelt het schoentje: door de kurkdroge winter waren er dit voorjaar opnieuw onvoldoende geschikte broedplaatsen, want daarvoor zijn natte plekjes cruciaal. Daarmee is het al het derde jaar op rij huilen met de pet op. De zwart-witte vogel met kenmerkende kuif is nu al onze meest bedreigde landbouwvogel, zowel op de Europese als Vlaamse Rode Lijst. En het lijkt erop dat hij nu echt in sneltempo op weg is naar de uitgang’, zegt Simon Feys van Natuurpunt.

De soort doet het niet enkel slecht in landbouwgebieden, maar ook in een aantal natuurgebieden. De verdroging van natuurgebieden speelt daar waarschijnlijk een belangrijke rol. ‘Vijftig jaar geleden kwam de kievit vooral voor in vochtige weilanden in de kustpolders, en in riviervalleien en natte heidegebieden van de Kempen. Daarna begon de soort ook in landbouwgebied te broeden, met een aanzienlijke populatietoename tot gevolg: van 1.300-1.500 paar in België in 1956, naar een geschatte 20.000 paar tegen de jaren tachtig’, zegt Natuurpunt.

‘Afgelopen week werd een deel van het studiegebied in Vlaams-Brabant opnieuw onderzocht: waar in 2017 nog 125 broedpaar werden geteld op akkers, waren er dat nu 27. Amper drie daarvan hadden kuikens en 12 waren nog aan het broeden. Dat is 80 procent minder op twee jaar tijd: een dramatische afname.’ Natuurpunt pleit ervoor dat de kievit een ‘prioritaire en volwaardige plaats’ krijgt in het soortbeschermingsplan weidevogels van de Vlaamse overheid.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig