Betonstop is geen aanwervingsstop
“Jezelf specialiseren en aansluiten bij andere specialisten is het devies.” (Vincent Van Den Broecke, architect en mede-zaakvoerder van Blanco Architecten) Foto: Jobat.be | Isabelle Pateer
Binnenkort beginnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers aan een nieuwe legislatuur. Dan weten we wat zij beslissen over de betonstop. Wat betekent de betonstop voor de jobs in de bouwsector? Is het nog verstandig om te kiezen voor een carrière in deze branche? “Er blijft evenveel werk, alleen gaan we anders bouwen.”

Vincent Van Den Broecke is mede-zaakvoerder van Blanco Architecten in Hoeilaart. Hij is gebeten door de creatieve en nuttige invulling van onze stedelijke centra en dorpskernen. “Mijn klanten kiezen steeds vaker voor nieuwe woonoplossingen”, vertelt hij. “Zoals stadswoningen met vier of vijf bouwlagen in plaats van de klassieke vrijstaande woning. Daarnaast merken wij in onze dagdagelijkse praktijk de opvallende opgang van meergezinswoningen en nieuwe (samen)woonvormen. Bij deze evolutie blijft de hoeveelheid werk ongeveer dezelfde, alleen de locatie en de werkwijze verandert”, oppert Vincent.

De bouwbedrijven die we contacteerden, bevestigen die trend. Hun knowhow verschuift bijvoorbeeld heel langzaamaan naar hoogtebouw, afbraak- en opbouwwerken. Los van de betonstop ligt hun allereerste bekommernis nog altijd bij het acute gebrek aan medewerkers met de juiste competenties en de beperkte instroom vanuit het onderwijs.

Strakke organisatie

Een architect heeft, net als de andere bouwactoren, aan een stedelijke bouwwerf een paar extra uitdagingen. Vincent Van Den Broecke: “Wij moeten de organisatie en de planning nog strakker opvolgen dan gebruikelijk. Bouwen in de kern betekent immers een stuk van de openbare ruimte innemen. Dat is anders dan in een verkaveling. Wie over de inname van de openbare ruimte spreekt, zegt tegelijk torenhoge vergoedingen aan de stad. Time is dus money, letterlijk.”

In de kern bouwen, dat doe je nooit alleen. “Een vrijstaande woning afbreken of opbouwen verschilt in sterke mate van de sloop of bouw van een rijwoning. De stabiliteit bewaken van de belendende panden is cruciaal. Net zoals eventuele schade door trillingen of waterinfiltratie in de buurwoningen vermijden. De architect is als een concertmeester die zijn handen vol heeft bij dit type projecten”, vergelijkt Vincent. 

Lees verder...

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig