Vlaams Belang heeft zijn score uit 2014 verdrievoudigd. Met welk programma deed de extreemrechtse partij dat? Een rechts discours op migratie en identiteit combineerde ze met een uitgesproken links sociaal-economisch programma.

Asiel en migratie

Asielzoekers naar gesloten centra, strenge regels voor huwelijksmigratie, aanpassing Conventie van Genève. Hervorming asielrecht met opvang in eigen regio. Terugkeer van strikte moslims.

Justitie en veiligheid

Meer blauw op straat, straffen helemaal uitzitten, terroristen mogen cel nooit meer verlaten. Chemische castratie na seksueel geweld en afschaffing verjaring voor zeer zware misdrijven.

Onderwijs

Traditioneel onderwijs, invoeren van centrale examens en vak burgerschap. Taalbadlessen voor anderstaligen, promoten van technisch en beroepsonderwijs, investeren in schoolgebouwen.

Pensioenen

Pensioenleeftijd terug naar 65, pensioen op basis van gewerkte uren en minimum 1.500 euro. Hoogste ambtenarenpensioenen aftoppen, volledige loopbaan na 40 jaar voltijds werken.

Klimaat

Geen klimaathysterie, inzetten op een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie. Investeren in onderzoek naar thoriumcentrales en premies voor het isoleren van oude woningen.

Begroting

‘Miljardentransfers’ naar Wallonië stopzetten.

Armoede

Uitkeringen optrekken tot armoedegrens, leefloon gekoppeld aan persoonlijke begeleiding, meer inspecties in woningen die niet voldoen aan de normen.

Zorg en welzijn

Sociale zekerheid afhankelijk van minimale verblijfsduur en arbeidsprestatie. Splitsing sociale zekerheid, maximale ondersteuning van mantelzorg en betere zorg voor personen met een handicap.

Mobiliteit

Spoorbeleid splitsen en meer investeren in degelijke spoorinfrastructuur. Wegenvignet voor buitenlandse auto’s. Geen lage-emissiezones, betere en veiliger fietspaden.

Onafhankelijkheid

Als Vlaams-nationalistische partij streeft Vlaams Belang naar een onafhankelijk Vlaanderen.

Europa

Vlaams Belang gaat voor minder Europese Unie. ‘Natuurlijk blijft migratie ons kernthema, maar minder immigratie betekent ook minder Europese Unie’, zei lijsttrekker Gerolf Annemans daarover. ‘De grote uitdagingen die ik in Europa zie, omschrijf ik in twee vragen: hoe pakken we het multiculturele aan? Hoe pakken we het supranationale aan?’

Vlaams Belang wint. Maar hoe komt dat? Waarom heeft Vlaams Belang weer de wind in de zeilen? In de video hieronder, opgenomen voor de verkiezingen, gaf senior writer Bart Brinckman al aan dat de kans op een nieuwe zwarte zondag zeker niet onbestaande is.