Franstalige pers vraagt zich af hoe het land bestuurd moet worden
Elio Di Rupo (PS) Foto: Photo News

Zwarte vloed, bruine golf, politieke tsunami. Dat staat te lezen op de voorpagina’s van de Franstalige kranten. Op de dag na de verkiezingen vraagt de Franstalige pers zich af op welke manier het verdeelde land bestuurd zal moeten worden.

Bijna de helft van de Vlaamse kiezers heeft gestemd voor een nationalistische (N-VA) of ultranationalistische en xenofobe partij (Vlaams Belang), stelt La Libre Belgique. ‘We zullen moeten proberen begrijpen waarom in een van de meest welvarende regio’s van Europa de kiezers zich hebben gewend tot het - extremistische en racistische - Belang’, schrijft de krant.

Ook L’Echo doet een oproep om ‘de ogen te openen’ en te proberen ‘de motivatie voor een extremistische stem te begrijpen’. ‘We moeten, in het bijzonder bij de jeugd, deze extremistische ideeën droogleggen, en hun zinloosheid aantonen.’ Het is volgens de krant van groot belang dat het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang standhoudt. ‘We horen, in het noorden van het land, stemmen opgaan om het (het cordon, nvdr) in vraag te stellen. Dat zou een tragische vergissing zijn.’ Een partij in aanraking laten komen met de macht, doet haar niet noodzakelijk achteruitgaan, aldus L’Echo.

‘Niet stigmatiseren, maar luisteren’

Le Soir benadrukt dat het belangrijk is om de kiezers niet te stigmatiseren, maar naar hen te luisteren. Maar, vervolgt de krant, luisteren naar de kiezer van de extremistische partijen is nooit een vrijgeleide om degenen die de emotie en de woede van deze mensen uitbuiten, als fatsoenlijk te gaan beschouwen. ‘Het cordon sanitaire doorbreken? Regeren met het Belang? Dat zou neerkomen op een pact met het racisme dat deze partij met zich meedraagt en met de haatdragende uitlatingen van degenen die in haar naam het woord nemen’.

La Dernière Heure vreest dat ‘het gewapend beton dat het cordon sanitaire leek te omringen, aan het afbrokkelen is’. De krant spreekt over ‘Eén België, twee landen’. Ook Sudpresse sluit zich daarbij aan en heeft het over ‘twee democratieën’. Nadat ze al verschillende staatshervormingen en een ‘grote autonomie’ bekwamen en de economische en politieke hefbomen van het land hebben gemonopoliseerd, ‘wat willen onze Vlaamse landgenoten nu nog’, vraagt de krantengroep zich af.

‘Federale regering nog mogelijk?’

‘Hoe gaat het, rekening houdend met de groeiende kloof tussen de Vlamingen en de Franstaligen, nog mogelijk zijn om een federale regering te vormen’, wil L’Avenir weten. ‘Hoe gaan de leiders van dit land het aan boord leggen om, in dezelfde institutionele ruimte, samen te leven, twee volkeren die dermate verschillen, elkaars tegengestelden zijn?’ In het licht van een zodanig grote kloof wordt het aanhalen van de banden tussen de twee gemeenschappen de komende weken noodzakelijker dan ooit, voegt L’Echo daar aan toe.

La Libre roept op om voorzichtig, en niet overhaast tewerk te gaan. Eerst in de regio’s verschillende meerderheden op de been brengen zonder aan de samenstelling van het federale niveau te denken, kan een lange politieke crisis veroorzaken. ‘Ideaal zou zijn om het tegenovergestelde te doen: eerst de federale regering vormen en vervolgens de regionale ploegen’, schrijft de krant.