Verder na zelfdoding. 'Het schuldgevoel maakt het zoveel lastiger'
Foto: dS Audio
Hoe verwerk je de zelfdoding van een naaste? Op een jaarlijkse wandeling zoeken nabestaanden antwoorden en steun bij elkaar.