‘In Vlaanderen is er amper bos bijgekomen sinds 2000’
Foto: Chris Nelis

Vlaanderen telt vandaag ongeveer 140.000 hectare bosoppervlakte, wat neerkomt op 10,35 procent van de totale oppervlakte. Dat meldt de organisatie BOS+ op basis van de Vlaamse Bosinventaris aan Belga. ‘Van de beloofde 10.000 hectare bosuitbreiding is niets in huis gekomen’, klinkt het.

Bedoeling was dat de bosoppervlaktecijfers eind januari 2019 al naar buiten zouden worden gebracht. Dat besliste een stuurgroep, waar BOS+ deel van uitmaakt, eind vorig jaar. BOS+ stelt dat de cijfers op het kabinet van de bevoegde minister bleven liggen. BOS+ brengt ze nu toch naar buiten. 

Volgens de organisatie is Vlaanderen vandaag een van de meest bosarme regio’s van West-Europa. ‘Door de bevoegde politici werd de voorbije jaren vooral veel mist gespuid over de Vlaamse bosoppervlakte, maar recent werd onomstotelijk aangetoond dat op het terrein geen stap vooruitgang werd geboekt’, klinkt het.

In 2000 schatte de sector dat de bosoppervlakte 146.000 hectare bedroeg. Bovendien ging hij ervan uit dat er netto jaarlijks een aantal honderden hectare bijkwam in Vlaanderen. Daarop liep de bosuitbreiding helemaal vast, hekelt BOS+.

‘Hoeraberichten’

De organisatie stelt dat de overheid al die jaren het tegendeel heeft beweerd. Ze verwijst onder meer naar een aangekondigd plan van aanpak voor de betere bescherming van de meest waardevolle bossen en de belofte om nog voor het einde van deze legislatuur met een beter plan van aanpak voor de bosbescherming uit te pakken. ‘Die belofte werd met stille trom afgevoerd.’

‘Het is in elk geval duidelijk dat de hoeraberichten van de voorbije jaren uit de lucht gegrepen waren en dat er van de meer dan 20 jaar geleden beloofde 10.000 hectare bosuitbreiding niets in huis is gekomen, besluit de vereniging.