Wat is het verschil tussen een lijststem en een naamstem?
Foto: pdw
In het stemhokje kunt u op verschillende manieren stemmen. De manier waarop u uw stembiljet invult, bepaalt hoe er met uw stem wordt omgegaan. We maken een onderscheid tussen een lijst- of kopstem enerzijds, en een naamstem of voorkeurstem anderzijds.

Bij een lijst- of kopstem, kleurt u het bolletje bovenaan de lijst. Hiermee geeft u aan akkoord te gaan met de bestaande volgorde van de kandidaten. Daarbij geeft u meer gewicht aan de kandidaten bovenaan de lijst.

U heeft ook de keuze om bepaalde kandidaten een voorkeurstem of naamstem te geven. Een naamstem geeft een voordeel aan die kandidaat ten opzichte van zijn of haar partijgenoten. Let wel: een voorkeurstem op meerdere kandidaten telt nog steeds als één stem voor die partij. U kunt zowel effectieven als plaatsvervangers een voorkeursstem geven. Maar let op: de plaatsvervangers komen enkel in het parlement terecht wanneer zij een effectieve kandidaat vervangen die niet gaat zetelen of die tijdens de legislatuur het parlement verlaat.

U kan binnen één lijst zoveel bolletjes kleuren als u zelf wil. Indien u dat wil, kan u zelfs alle kandidaten op een lijst een voorkeurstem geven.
Dat is niet hetzelfde als een lijststem: de lijststemmen worden toegewezen aan de kandidaten bovenaan de lijst. U bevoordeelt daarmee dus de eerste kandidaat of kandidaten op de lijst. Als u elke kandidaat een voorkeurstem geeft, geeft u elke kandidaat hetzelfde voordeel.

Stemmen voor politici van verschillende partijen is verboden. Als u dat doet, is uw stem ongeldig.

Lees ook:

Meer veelgestelde vragen

Hoe stem ik geldig? Wat als ik niet kan gaan stemmen? Wat als ik mijn oproepingsbrief kwijt ben? Alle vragen

Doe de stemtest

Welke partij verdedigt uw standpunten het best? Doe de stemtest

Op wie kan ik stemmen?

Welke kandidaten komen op in mijn kieskring? Bekijk hier de kieslijsten. Naar de kandidatenlijsten

De verkiezingsuitslagen

Welke partij wordt de grootste? Hoe stemden de inwoners van uw gemeente? Welke kandidaten zijn verkozen, wie haalde de meeste voorkeurstemmen? En welke coalities zijn mogelijk? Naar de resultatenpagina

Al het verkiezingsnieuws

Al het nieuws over de verkiezingen, analyses, de rapporten van de regeringen ... Naar de verkiezingspagina